Smidigare att få ersättning som arbetsgivare

Sedan 1 april 2019 har det blivit lättare för dig som arbetsgivare att få ersättning när du redovisar bruttolön och har anställningsstöd. Det enda du behöver göra är att redovisa arbetsgivardeklarationen på individnivå till Skatteverket, så fixar vi resten.

Vi beräknar ersättningen utfrån när du betalar ut lönen samt redovisar den i arbetsgivardeklarationen till Skatteverket. Beräkningen bygger på när du betalar ut lönen till den anställde samt vilket beslut du har. Utbetalningen gör vi sedan  till ditt skattekonto, Plusgiro eller bankgiro. 


Vanliga frågor och svar

Om du i dag begär ersättning genom att redovisa bruttolön i webbtjänsten Rekvirera, kommer du i framtiden endast behöva redovisa arbetsgivardeklarationen till Skatteverket varje månad, så sköter vi resten. Du ska alltså inte skicka in uppgifterna om bruttolönen till både Arbetsförmedlingen och Skatteverket.

Om du har anställningar med stöd där du begär ersättning genom att redovisa närvaro/frånvaro behöver du fortsätta registrera det i Rekvirera. 

För mer detaljerad information se ”Hur vet jag om jag ska rekvirera?” nedan.

Tidigare har du redovisat uppgifer om bruttolön i webbtjänsten Rekvirera, nu hämtar vi istället den uppgiften från Skatteverket.

När vi byter rutin kan det hända att du första månaden efter bytet  får för mycket eller för lite ersättning. Detta kommer att utjämnas under beslutsperioden.

Tycker du att utbetalningarna inte stämmer när beslutsperioden löpt ut är du välkommen att kontakta oss.

Kreditering och utbetalning görs till skattekontot eller PG/BG-konto beroende på vilket anställningsstöd det gäller.

Vilket datum kreditering eller utbetalning sker beror på när i månaden du redovisar arbetsgivardeklaration på individnivå till Skatteverket.

Redovisar du arbetsgivardeklaration på individnivå till Skatteverket:

  • innan 8:e betalas ersättningen till skattekontot 12:e samma månad. 
  • efter 8:e betalas ersättningen till skattekontot 12:e nästa månad.

Redovisar du arbetsgivardeklaration på individnivå till Skatteverket och ska få ersättning för lönebidrag eller handledarstöd betalas ersättningen ut till PG/BG-konto veckan efter redovisningen. Det gäller även vid redovisning av närvaro och frånvaro i Rekvirera.

Alla utbetalningar som gäller ersättning för lön (förutom lönebidrag och handledarstöd) sker till företagets skattekonto.

Bakgrunden till att allt fler statliga utbetalningar sker till företagets skattekonto är att det ökar rättssäkerheten och minskar risken för att våra gemensamma system missbrukas av oseriösa aktörer. 

Nej. Det har aldrig varit tillåtet att begära ersättning innan lönen är utbetald till arbetstagaren. Den utbetalda ersättningen baseras på de uppgifter som du redovisar i din arbetsgivardeklaration till Skatteverket.

Ersättningen beräknas utifrån den utbetalda bruttolön som du redovisar till Skatteverket via arbetsgivardeklarationen på individnivå varje månad.

Observera att du behöver vända dig till Skatteverket för att få information om vilka uppgifter som har skickats in till dem. Även om Arbetsförmedlingen har möjlighet att hämta in informationen från deras system får vi inte lämna ut informationen utifrån GDPR.

Har du frågor om vilket belopp du redovisat i din arbetsgivardeklaration till Skatteverket så behöver du kontakta dem på tel 0771 567 567.

Om du tillämpar löneutbetalningar i efterskott kan det vara så att du får en dubbel utbetalning av din ersättning till skattekontot för föregående månad, som en följd av Arbetsförmedlingens ändrade rutiner.

Orsaken till den dubbla utbetalningen är att våra system har fått underlag både från din manuella rekvirering och din arbetsgivardeklaration som skickades in till Skatteverket. Det är alltså rätt att det blir två separata utbetalningar i övergången till den nya rutinen. Utbetalningarna avser olika stödmånader

Webbtjänsten Rekvirera kommer att finnas kvar och där kan du följa allt som händer kopplat till din ersättning. Logga in precis som vanligt med hjälp av e-legitimation via rekvirera.arbetsformedlingen.se  

Det enklaste sättet att ta reda på om du ska fortsätta rekvirera eller inte är att logga in på webbtjänsten Rekvirera. Där kommer du lätt kunna se om du behöver skicka in någon information till oss för att få din ersättning eller om det räcker med att redovisa arbetsgivardeklaration på individnivå till Skatteverket.

Om du har anställningar med stöd där du begär ersättning genom att redovisa närvaro/frånvaro, kommer du behöva fortsätta att redovisa dessa via Rekvirera.

Logga in i Rekvirera

Om du i dag begär ersättning genom att redovisa bruttolön (och eventuella förmåner) i webbtjänsten Rekvirera, kommer du i framtiden endast behöva skicka in arbetsgivardeklarationen till Skatteverket varje månad, så sköter vi resten. Det vill säga att du slipper skicka in uppgifterna om bruttolönen till både oss och Skattemyndigheten.

Skillnaden för lönebidrag är att ersättningen betalas ut till ditt angivna bank- eller plusgiro istället för till skattekontot. Detta beror på att regelverket för lönebidrag ser annorlunda ut jämfört med andra anställningsstöd.

Om du lämnar in arbetsgivardeklarationen till Skatteverket senast den 12:e, sker utbetalningen till ditt bank- eller plusgiro samma månad.

När Skatteverket nu, sedan 1 januari 2019, införde den nya arbetsgivar-deklarationen på individnivå såg vi en möjlighet att göra det smidigare för arbetsgivare som anställer med stöd att få sin ersättning. Du som kund ska inte behöva skicka in samma uppgifter till staten två gånger, utan då är det bättre att vi myndigheter samarbetar och gör det så smidigt som möjligt dig som arbetsgivare.

Dessutom är det så att vi genom att hämta uppgifterna direkt från den arbetsgivardeklaration, som du skickar in till Skatteverket varje månad, ökar rättssäkerheten och minskar risken för felaktiga utbetalningar. På så vis kan vi alla tillsammans hjälpas åt att göra det ännu svårare för det fåtal oseriösa aktörer som försöker utnyttja systemen.

Men, som sagt, i grunden handlar det om att vi vill göra det smidigare för dig som jobbar tillsammans med oss för att ge människor en fot in eller andra chans på arbetsmarknaden.

Mer information om arbetsgivardeklarationen på individnivå som trädde i kraft den 1 januari 2019 hittar du på skatteverket.se