Dela upp redovisning av bruttolön

Om bidragsperioden har förlängts så finns det två transaktioner för samma månad. Till exempel: Arbetsperiod 1-15 februari och nästa arbetsperiod 16-28 februari, då behöver du dela upp bruttolönen och redovisa arbetsperiod 1-15 februari på ena transaktionen och 16-28 februari på den andra transaktionen.

Om ditt beslut börjar mitt i månaden så behöver du även här räkna ut bruttolönen och redovisa lön från det datum beslutet börjar.


Så här beräknas ersättningen vid del av månad

Angiven lön eller max takbeloppet delat med antal kalenderdagar (28-31) i den aktuella månaden gånger antal anställningsdagar (1-31) x arbetsgivaravgiftsfaktor.
Anställningsdagar räknas i kalenderdagar alltså även arbetsfria dagar som lördagar och söndagar.
Om du samtidigt har beslut om handledarstöd/utvecklingsbidrag kommer den ersättningen att läggas till utbetalningen.


Beräkning
Stöd Takbelopp vid heltid Arbetsgivaravgiftsfaktor
     
Nystartsjobb, Särskilt nystartsjobb, Anställningsstöd 20 000 kr 1,3142
Lönebidrag 19 100 kr 1,3744