Begär ersättning

Kundservice

När du har fått ett beslut om att anställa någon med stöd från oss behöver du varje månad lämna in den individbaserade arbetsgivardeklarationen till Skatteverket för att få din ersättning. Vi hämtar sedan dina uppgifter direkt från Skatteverket. Ersättningen beräknas på de uppgifter du har lämnat i arbetsgivardeklarationen. Du kan följa ditt ärende via Rekvirera även om uppgifterna hämtats från Skatteverket.

Redovisar du närvaro och frånvaro fortsätter du lämna in uppgifter via Rekvirera. När du loggar in i Rekvirera ser du om du ska fylla i och skicka in, eller om vi hämtar uppgifterna från Skatteverket.


Frågor och svar om utbetalningen

Kreditering och utbetalning görs till ditt skattekonto, plusgiro eller bankgiro beroende på vilket anställningsstöd det gäller.

Till skattekonto
Lämnar du in arbetsgivardeklarationen till Skatteverket innan den 8:e beräknas utbetalningen ske till ditt skattekonto den 12:e samma månad. Infaller den 12:e på en lördag eller söndag flyttas utbetalningen fram till närmaste arbetsdag.

Lämnar du in arbetsgivardeklarationen till Skatteverket efter den 8:e beräknas utbetalningen ske till ditt skattekonto den 12:e nästkommande månad.

Till bank- eller plusgiro
När din ersättning betalas ut via plusgiro eller bankgiro beräknas du få din ersättning veckan efter att du lämnat din redovisning. Om vi behöver fler uppgifter kontaktar vi dig, och då kan det ta längre tid innan du får pengarna.

Dina utbetalningsavier hittar du under rubriken "Utbetalt" i webbtjänsten Rekvirera.

Du kan hitta avier genom att söka på: 

 • Utbetalningsperiod - inom den period där pengarna ska ha betalats ut. 
 • Ärendenummer - från beslutsmeddelandet från Arbetsförmedlingen.
 • Personnummer - för den person som stödet gäller för.
 • Konto - till vilken kontotyp som utbetalningen skett.
 • Utbetalnings-ID - varje utbetalning är märkt med ett unikt nummer som syns i transaktionsuppgifterna hos er bank.
 • Egen notering - den egna notering som du, som användare, kan märka din ansökan med.
 • Stöd - den typ av stöd som utbetalningen avser

Enklast är om du lägger in en egen notering för varje ärendenummer för att se vem eller vilket arbetsställe utbetalningen gäller för.

När du loggat in på Rekvirera, kan du under rubriken ”Utbetalt” se vilka utbetalningar du har fått. Fyll i de sökfält du vill söka på och klicka på ”sök” så får du fram utbetalningsavier. På utbetalningsavierna framgår ärendenummer på beslutet och födelsedatum för den anställde.

Enklast är om du lägger in en egen notering för varje ärendenummer för att se vem eller vilket arbetsställe utbetalningen gäller för.

Du kan också välja att söka på ett helt personnummer för att se vilka utbetalningar som gäller för den personen.

Ersättningen betalas ut till organisationens eller företagets skattekonto hos Skatteverket när du har stöd för:

 • Nystartsjobb
 • Särskilt nystartsjobb
 • Yrkesintroduktion
 • Introduktionsjobb
 • Extratjänster 
 • Moderna beredskapsjobb

Ersättningen betalas ut till det bankgiro, plusgiro eller bankkonto som du begärt vid beslutstillfället, eller vid senare ändring, när du har stöd för:

 • Lönebidrag för anställning
 • Lönebidrag för trygghet i anställning
 • Lönebidrag för utveckling i anställning
 • Skyddat arbete hos offentlig arbetsgivare
 • Bidrag för personligt biträde

Har du stöd som betalas ut via skattekontot kan du inte ändra konto för utbetalning. Det beror på att stödet är en skattekreditering och ersättningen sätts därför in på ditt skattekonto hos Skatteverket.

För att ändra utbetalningskontot för övriga stöd som idag betalas ut via bankgiro, plusgiro eller bankkonto kan du mejla till oss:
utbetalning@arbetsformedlingen.se

Ange följande i ditt mejl: 

 • Företagets organisationsnummer
 • Nuvarande kontonummer
 • Kontonumret du vill byta till
 • Vilka anställda eller deltagare som ändringen ska gälla för

Vill du lägga till ett nytt bankkonto behöver du också bifoga ett bankkontobevis, som du kan få från din bank. Bankkontobeviset ska innehålla följande: 

 • Organisationsnummer
 • Clearingnummer
 • Kontonummer
 • Bankens logotyp/kontaktuppgifter ska vara utskrivet från banken

Ersättningen beräknas utifrån den utbetalda bruttolön som du redovisar via arbetsgivardeklarationen till Skatteverket varje månad.

Observera att du behöver vända dig till Skatteverket för att få information om vilka uppgifter som har skickats till dem. Även om Arbetsförmedlingen har möjlighet att hämta informationen från Skatteverkets system får vi inte lämna ut informationen på grund av GDPR.

Nystartsjobb (NYJ)

Takbelopp 20 000 kr, reduceras i förhållande till tjänstgöringsgrad.
 (För beslut fattade från 2017-11-01.)
Utbetalningssumma räknas fram:
Redovisad bruttolön (upp till tak för tjänstgöringsgrad) * 31,42, eller 62,84 eller 78,55 %
= Utbetalningsbelopp
Ålder och målgrupp styr vilken procentsats som beviljas.

Yrkesintroduktionsanställning (YRI)

Takbelopp 18 750 kr. Redovisad bruttolön (upp till tak) * 31,42 % = Utbetalningsbelopp
 Handledarstöd maximalt 115 kr/dag, reduceras i förhållande till tjänstgöringsgrad.

Introduktionsjobb (INJ)

Takbelopp 20 000 kr, reduceras i förhållande till tjänstgöringsgrad.
Utbetalningssumma räknas fram:
Redovisad bruttolön (upp till tak för tjänstgöringsgrad) * lönebikostnad enligt schablon =
Bidragsgrundande lönekostnad * beslutad bidragsgrad, (80 %) = Utbetalningsbelopp
Handledningsstöd med maximalt 2000 kr per kalendermånad kan beviljas under anställningens sex första månader.

Lönebidrag för utveckling i anställning, (LBG (LFU) och UVA)

Takbelopp 18300 kr för beslut fattade innan 1 april 2019. Takbelopp för beslut fattade efter 1 april 2019 är 19100 kr, reduceras i förhållande till tjänstgöringsgrad.

Utbetalningssumma räknas fram:
Beslut fattade från 2018-05-01:
Redovisad bruttolön (upp till tak för tjänstgöringsgrad) * lönebikostnad enligt schablon =
Bidragsgrundande lönekostnad * beslutad bidragsgrad = Utbetalningsbelopp.
Utvecklingsbidrag med maximal 5000 kr per månad kan beviljas för hela beslutsperioden.

Utbetalningssumma räknas fram:
Beslut fattade till och med 2018-04-30:
Beslutad lön (upp till tak för tjänstgöringsgrad) * lönebikostnad enligt schablon =
Bidragsgrundande lönekostnad * beslutad bidragsgrad * antal bidragsgrundande dagar =
Utbetalningsbelopp.
Utvecklingsbidrag med 230 kr per dag kan beviljas.

Lönebidrag för anställning, (LBG (LFA) och LBI)

Takbelopp 18300 kr för beslut fattade innan 1 april 2019. Takbelopp för beslut fattade efter 1 april 2019 är 19100 kr, reduceras i förhållande till tjänstgöringsgrad.

Utbetalningssumma räknas fram:
Beslut fattade från 2018-05-01:
Redovisad bruttolön (upp till tak för tjänstgöringsgrad) * lönebikostnad enligt schablon = Bidragsgrundande lönekostnad * beslutad bidragsgrad = Utbetalningsbelopp
Utvecklingsbidrag med maximal 2800 kr per månad kan beviljas för hela beslutsperioden.

Utbetalningssumma räknas fram:
Beslut fattade tom 2018-04-30:
Beslutad lön (upp till tak för tjänstgöringsgrad) * lönebikostnad enligt schablon = Bidragsgrundande lönekostnad * beslutad bidragsgrad * antal bidragsgrundande dagar = Utbetalningsbelopp
Utvecklingsbidrag med 130 kr per dag kan beviljas.

Frågor och svar om Rekvirera

1. Ansök om att anställa med stöd
Först behöver du ansöka om att anställa med stöd hos oss.

Anställa med stöd

2. Fyll i överenskommelse och bifoga handlingar
I samband med att vi beslutat om ersättning för anställningsstöd eller nystartsjobb behöver du fylla i och skicka in en överenskommelse (blankett) som du använder för att kunna söka ersättning och följa ditt ärende via vår webbtjänst. Fyll i blanketten och skicka tillbaka den tillsammans med ett registreringsbevis eller ett utdrag från protokoll som styrker vem som är firmatecknare hos er.

Blankett: Överenskommelse

3. Vi skickar ett mejl med inloggningslänk
När vi registrerat företaget på vår webbtjänst Rekvirera skickas ett mejl till den som du angivit som administratör med mer information. Det är administratören som lägger upp de personer som ska kunna använda tjänsten hos er.

Logga in här

Kontrollera om ditt företag eller organisation har en administratör med behörighet för vår webbtjänst.
Administratören kan lägga upp dig som användare och ge dig rätt behörighet.

Tänk på att

Det är bra att ha fler än en administratör, det underlättar vid till exempel vid personalförändringar, sjukskrivningar eller under semestertider. Om en administratör har slutat behöver man skicka in en ny överenskommelse.

Du kan behöva aktivera dina ärenden
För att komma igång som ny användare behöver du gå in på sidan "Ärende/Beslut" och bocka i de ärenden som du ska hantera. Detta behöver du också göra om du fått en ny beslutsperiod som du ska börja redovisa. När du har gjort detta kommer de ansökningar som du har möjlighet att skicka in att visas på startsidan.

Du kan behöva en annan behörighet

Kontrollera vilken typ av behörighet du har till webbtjänsten. Om du inte har rätt behörighet kan du be administratören på ditt företag/på din organisation att ändra behörighetsgraden för dig.

Dessa behörigheter finns:

 • Läsa - kan titta på transaktioner och utbetalningar.
 • Redovisa – kan även söka ersättning.
 • Administrera – full behörighet att kunna ändra och skapa nya användare. Har även  behörighet  för att läsa och redovisa.

Administratören kan lägga till fler användare i webbtjänsten och väljer sedan behörighetsgrad för nya användare.

Ditt ärende är inte klart hos Arbetsförmedlingen

När ditt ärende är klart kommer du kunna se ärendet under Inställningar. Du behöver då markera ärendet för att kunna ansöka om stöd.

Du kan kontakta din Arbetsförmedling på telefonnummer 0771-508 508 om du har några frågor om den nya beslutsperioden.

Sedan 15 november 2018 ska du som arbetsgivare endast begära ersättning digitalt via Rekvirera för stöden:

 • Lönebidrag med dagredovisning
 • Anställningsstöd med dagsredovisning
 • Bidrag till personligt biträde
 • Merkostnadsersättning
 • Anordnarbidrag

Vad behöver jag göra nu?

För att komma igång med Rekvirera behöver din organisation ha en administratör med behörighet till tjänsten. Behörigheten ger administratören möjlighet att hantera organisationens användare i tjänsten.

Behörigheten får du genom att skicka in överenskommelsen som du hittar på vår webbplats. Bifoga ett registreringsbevis eller ett utdrag från ett protokoll som styrker vem eller vilka som är firmatecknare för ditt bolag/organisation.

Vad händer sedan?
När behörigheten har registrerats skickas ett välkomstmejl till administratören. För att komma i gång behöver administratören logga in med e-legitimation.

Sedan den 1 april 2019 beräknas din ersättning på de uppgifter som du lämnat i arbetsgivardeklarationen. Detta gäller för stöden:

 • Nystartsjobb
 • Yrkesintroduktion
 • Introduktionsjobb
 • Lönebidrag med bruttolöneredovisning
 • Extratjänster
 • Moderna beredskapsjobb

Vad behöver jag göra nu?
Du behöver inte redovisa bruttolön via Arbetsförmedlingens webbtjänst – vi hämtar uppgifterna för nästa period direkt från Skatteverket. Allt du behöver göra är att lämna in den individbaserade arbetsgivardeklarationen till Skatteverket. Därefter följer du ditt ärende via Rekvirera.


Du har möjlighet att göra egna inställningar för att lätt följa och hantera ditt ärende.

Under rubriken ”Utbetalt” kan du söka efter utbetalningsavier på det som har betalats ut från oss. Du kan hitta avier genom att söka på:

 • Utbetalningsperiod - inom den period där pengarna ska ha betalats ut
 • Ärendenummer - från beslutsmeddelandet från Arbetsförmedlingen
 • Personnummer - för den person som stödet gäller för
 • Konto - till vilken kontotyp som utbetalningen skett
 • Utbetalnings-ID - varje utbetalning är märkt med ett unikt nummer som syns i transaktionsuppgifterna hos er bank
 • Egen notering - den egna notering som du, som användare, kan märka din ansökan med
 • Stöd - den typ av stöd som utbetalningen avser

Sök
Under rubriken ”Sök” kan du söka efter samtliga ansökningar för er organisation/företag.

Du kan söka på:

 • Personnummer - för den person som stödet gäller för
 • Ärendenummer – från beslutsmeddelandet från Arbetsförmedlingen
 • Arbetsmånad - den arbetsmånad som redovisningen avser
 • Transaktionsnummer - det nummer som är unikt för varje ansökan
 • Egen notering - den egna notering som du som användare kan märka din ansökan med
 • Stöd - den typ av stöd som ansökan avser

Efter du tryckt på sökknappen kan du sortera sökresultaten efter personnummer, ärendenummer, stöd, arbetsmånad, förfallodatum eller status. Längst till höger på varje rad kan du antingen fylla i, ändra eller visa ansökningarna genom att trycka på knappen.

Möjliga statusar för ansökningar:

 • Ej inskickad - ansökan har inte gjorts
 • Behandlas - ansökan är mottagen och är under handläggning
 • Godkänd - ansökan är godkänd och dina pengar är på väg
 • Behöver kompletteras - ansökan behöver kompletteras med ytterligare uppgifter
 • Avslagen - ansökan är underkänd och pengar kommer inte betalas ut
 • Utbetald - ansökan är godkänd och utbetald 
 • Borttagen - Du har valt att ta bort denna ansökan. Alla ansökningar, inklusive borttagna, kan du hitta under menyvalet Sök
 • Fel vid utbetalning - Kontonumret vi försökt betala ut pengar till är felaktigt. Kontakta oss för att meddela korrekt kontonummer

Inställningar
Under rubriken ”Inställningar” kan du ändra inställningar, hantera användare i Rekvirera och uppdatera uppgifter om din organisation/företag

Ärende/Beslut
Här väljer du vilka Ärende/Beslut som du vill hantera i Rekvirera. Här ser du även om andra personer hanterar samma beslut. Du kan skicka in ansökningar för de beslut som återfinns på de rader som du bockat i.

Egna noteringar
Här skapar du egna noteringar som du kan märka dina ansökningar med. Du kan även söka på dina noteringar under Utbetalt.

Mejl och påminnelser
Här kan du ställa in om du vill få påminnelser och notifieringar mejlade till dig.

För de stöd där du redovisar bruttolön hämtar vi uppgifterna för nästa period direkt från Skatteverket. Allt du behöver göra är att lämna in den individbaserade arbetsgivardeklarationen till Skatteverket.

För de stöd där du redovisar närvaro- och frånvarodagar så finns nya perioder att redovisa på webbtjänsten Rekvirera så snart kalender månaden är slut.

Vi har gjort förändringar på Rekvirera för att anpassa den synliga informationen efter GDPR*.

Namn och de sista siffrorna i personnumret kommer inte att synas. Listan sorteras istället efter beslutets ärendenummer.

För att se vilka ärendenummer som finns för en person kan du söka på personnummer under menyvalet ”Sök”.

Dataskyddsförordningen eller allmänna dataskyddsförordningen, mer känd som GDPR efter engelskans General Data Protection Regulation, är en europeisk förordning med syftet att stärka och harmonisera skyddet för levande, fysiska personer inom Europeiska unionen vid hantering av personuppgifter.

Möjliga statusar för ansökningar:

 • Ej inskickad - ansökan har inte gjorts
 • Behandlas - ansökan är mottagen och är under handläggning
 • Godkänd - ansökan är godkänd och dina pengar är på väg
 • Behöver kompletteras - ansökan behöver kompletteras med ytterligare uppgifter
 • Avslagen - ansökan är underkänd och pengar kommer inte betalas ut
 • Utbetald - ansökan är godkänd och utbetald
 • Borttagen - Du har valt att ta bort denna ansökan. Alla ansökningar, inklusive borttagna, kan du hitta under menyvalet Sök
 • Fel vid utbetalning - Kontonumret vi försökt betala ut pengar till är felaktigt. Kontakta oss för korrekt kontonummer

Om du har administratörsbehörighet kan du lägga till, ändra och radera användare i Rekvirera under rubriken ”Inställningar”.

Om företaget eller organisationen saknar en person med administratörsbehörighet behöver du kontakta oss via mejl utbetalning@arbetsformedlingen.se så hjälper vi dig.

Så här kan du ändra din redovisning av en redan utbetald period:

1. Logga in på webbtjänsten Rekvirera

2. Gå till ”Sök”

3. Sök fram personnummer och den period du vill ändra genom att fylla i sökkriterier under  ”Hitta ansökningar” och klicka på ”Sök”

4. Klicka på ”Ändra” när du fått fram perioden du vill ändra

5. Ändra din redovisning

6. Bifoga eventuella underlag, till exempel lönebesked som styrker din ändrade redovisning

7. Skriv ett meddelande om att du gjort en ändring.

8. Klicka på ”Skicka in”. Ansökan får nu status ”behandlas”. Det innebär att ansökan är mottagen och handläggs inom kort.

Kontakta oss