Att ta socialt ansvar är en självklarhet för Swt Paper

För ett par år sedan passerade Mathias Frenzel, en av ägarna av Swt Paper, en busskur utanför ett asylboende och bestämde sig för att erbjuda några väntande skjuts. Resan slutar med att en av dem anställs.

Flera ungdomar som står långt ifrån arbetsmarknaden har erbjudits praktik på företaget sedan dess.

– För mig är det viktigt att alla människor ska få en chans. Att ta ett socialt ansvar har blivit lite av en självklarhet för oss. Det är en del i vår affärsplan och en viktig insats kring vårt värdegrundsarbete, säger Mathias Frenzel.

Ekonomiskt stöd skapar möjligheter

Anställningsstöden är en anledning till att Swt Paper vågar ta steget att anställa unga som inte riktigt etablerat sig på arbetsmarknaden. Stödet ger dem det ekonomiska utrymmet och gör att de kan erbjuda en stabil utbildning med hög kvalitet.

Helena Bredahl, som jobbar med löneadministration och HR-frågor på företaget, berättar att samarbetet med Arbetsförmedlingen i stort fungerat bra.

– Upplevelsen är att många förmedlare har varit lösningsorienterade, vilket är en förutsättning.

Hitta rätt kompetens  

Swt Paper kommer fortsätta att ta emot unga med anställningsstöd och målet är alltid att anställa efter periodens slut. Till andra som funderar på att hjälpa personer in på arbetsmarknaden har Swt paper ett tips:

– Säkerställ att personen har den kompetens du efterfrågar och var tydlig med vad som förväntas, säger Helena Bredahl.


Porträtt av Helena Bredahl på Swt paper.

Helena Bredahl på Swt paper.