"Alla har en betydelse och alla är viktiga" – Sharif fick en nystart på Liseberg

Ryggmärgsskadan gjorde det svårt för Sharif Weroow att få jobb. Men nu är han entrévärd på Liseberg och en av 23 personer med funktionsnedsättning som jobbar i nöjesparken genom ett samarbete med Arbetsförmedlingen.

Vi följer med Sharif Weroow bland attraktionerna innan portarna slås upp för besökarna. Han har jobbat här i tre år och det är många som ska hälsas på, en kort konversation här eller ett glatt tillrop där. Men det har inte alltid varit så.

– I början var jag blyg och ganska tystlåten. Jämfört med hur det är nu 2018, är det en enorm skillnad. Jag har utvecklat nya egenskaper som jag inte trodde att jag hade i mig, säger han.

Sharif har bland annat fått stöd med en specialanpassad stol och en permobil som hjälper honom i arbetet.
– Jobbet passar mig perfekt. Jag har upptäckt att jag är en servicemänniska och utvecklat sidor som jag inte trodde att jag hade.

Nära samarbete med Arbetsförmedlingen

Det lokala samarbetet med Liseberg som kallas Jobbswinget är ett av flera sätt som Arbetsförmedlingen samarbetar med olika arbetsgivare för att skapa arbetstillfällen för unga personer med funktionsnedsättning. När Jobbswinget påbörjades för fem år sedan fanns många frågetecken, berättar Emma Odmyr, HR-specialist på Liseberg.

– Vi kände en ganska stor oro vi hade aldrig gjort det här innan, vilken nivå ska vi lägga oss på, kommer vi vara en bra arbetsgivare? Vi kände en hel del farhågor innan vi träffade dom unga.

"Våga ställa de känsliga frågorna"

Samarbetet har dock hjälpt dem att komma vidare och idag är Jobbwinget ett permanent inslag i nöjesparkens verksamhet. För att det ska fungera tycker Emma Odmyr att det är viktigt att arbeta aktivt med Arbetsförmedlingen.

– Våga ställa de där känsliga frågorna som kan kännas svåra, se till att få igång det där bollandet med Arbetsförmedlingen, säger hon.

Porträtt av Emma Odmyr på Liseberg.

Emma Odmyr, HR-specialist, tycker att samarbetet med Arbetsförmedlingen gör Liseberg till en rikare arbetsplats. Foto: Niklas Lehman.

Råd och ekonomiskt stöd

Madelene Ruthberg är så kallad SIUS-konsulent och tillsammans med Gunilla Hellekant projektledare för Jobbswinget. Det finns flera saker som Arbetsförmedlingen kan göra för att underlätta för arbetsgivare att rekrytera personer med funktionsnedsättning.

– Vi kan hjälpa till med rekrytering och personliga kontakter, vara med som ett stöd ute på arbetsplatsen ge råd och stöd om vilka anpassningar som kan behövas. Vi kan även gå in med lönestöd, säger Madelene Ruthberg.

Läs mer om Lönebidrag – när du anställer personer med funktionsnedsättning

Emma Odmyr tycker att samarbetet gör Liseberg till en rikare arbetsplats.

– När man ser personer som sitter i rullstol och själv är fyra år och sitter i rullstol så vet dom att dom också får plats så det skapar ett mervärde mot våra gäster och våra medarbetare. Här på Liseberg har det varit jättevärdefullt att göra det här, det skapar en stolthet, alla har en betydelse och alla är viktiga.

Se alla våra anställningsstöd här