Sex viktigaste tipsen när du rekryterar

Malin Lindelöw, doktor i psykologi, har många års erfarenhet som konsult inom rekrytering och har skrivit flertalet böcker inom ämnet. Här har vi samlat hennes bästa tips till arbetsgivare som ska rekrytera.

1. Det är viktigt att det blir rätt!
En rekrytering är ingen quick fix, det måste inte gå fort. Ta inga genvägar. 

2. Tänk efter före – vad är det vi verkligen behöver? 
När en medarbetare slutar behöver det inte innebära att man ska ersätta den personen. Det kan finnas förändringar att ta hänsyn till som gör att man måste omvärdera tjänstens innehåll, exempelvis ändrat kunskapsläge i branschen.

3. Ta input från olika håll – hur ser andras förväntningar ut?
Vilka kontaktytor kommer personen att ha med andra medarbetare eller interna och externa kunder? Se rekryteringen som en möjlighet att förändra och förbättra organisationen. 

4. Gör en behovsanalys – hur ser uppdraget ut?  
Formulera en uppdragsbeskrivning och en kravprofil. Vad ska tjänsten innehålla, vilka formella krav finns? Tydlighet skapar rätt förväntningar hos de som söker jobbet, vilket innebär att du har större möjlighet att få in rätt sökanden.

5. Låt intervjuerna ta tid – träffa personen minst två gånger
Första intervjun ska ge en tydlig bild av tjänstens innehåll och förutsättningar. Vilken erfarenhet, bakgrund och kunskap bör den sökande ha? Skapa dig en djupare bild av personen under andra intervjun och fokusera mer på vilka egenskaper som är viktiga för tjänsten.

6. Se helheten – kolla på faktiskt beteende
Ställ frågor där det går att avläsa ett beteende. Hur hanterar sig personen i olika situationer? Återkommer de efter intervju, svarar de snabbt på mail? Se till helhetsintrycket av personen.

Är du nyfiken på att veta mer?
Lyssna då på hela intervjun med Malin Lindelöw nedanför i spelaren.  

Läs också: Trender inom rekryteringsbranschen