Samarbete skapar jobb inom industrin

I Vaggeryd har Arbetsförmedlingen, kommunen, utbildningsanordnare och näringslivet ett nära samarbete för att skapa jobb inom industrin.

Företagarprofilen Mats Carlsson gillar upplägget:

– Ja, naturligtvis – det finns bara vinnare. Vi arbetsgivare får personal och de arbetslösa får meningsfulla arbeten. Samarbete är en självklarhet och om vi alla hjälps åt att leverera blir det bra för alla. Konstigare än så är det inte.

Att arbeta strukturerat med en kedja av insatser och med arbetsgivarens behov i fokus är en självklarhet för Arbetsförmedlingens företagsrådgivare Katrin Svensson. Hon har varit pådrivande i att starta upp ett projekt i småländska Vaggeryd, där Arbetsförmedlingen, nio arbetsgivare, kommun och utbildningsanordnare samarbetar för att förse näringslivet med industrikompetens.

Allt började med en artikel i lokaltidningen där Mats Carlsson, känd entreprenör och delägare till industriföretaget Mastec, berättade att de behövde anställa ett 50-tal personer.

Nio företag medverkar

Det ledde till att Katrin Svensson, som själv är född i Vaggeryd och har god kännedom om kommunen, tog kontakt med kommunens arbetsmarknadsenhet och därefter gemensamt uppvaktade Mats Carlsson för att se om det fanns möjlighet att samarbeta för att lösa kompetensbehovet.

Det har senare utvecklats till något som nu kallas ”nya Vaggerydsmodellen”, där ytterligare åtta industriföretag i behov av att rekrytera deltar, liksom teknikutbildningsföretaget Veldi och utbildningsanordnaren Eductus, som hanterar utbildning i yrkessvenska.

Deltagarna på industriutbildningen i Vaggeryd har alla olika bakgrund.

Deltagarna på industriutbildningen i Vaggeryd har alla olika bakgrund och endast någon enstaka har jobbat inom industrin tidigare.

Nysvenskar en bra resurs

Mats Carlsson konstaterar att det inte är lätt att få tag på arbetskraft:

– Bland svenskfödda är det i princip ingen arbetslöshet så om inte vi företagare ska ta arbetskraft från varandra är alla de nysvenskar som kommit hit en bra resurs. Där kan Arbetsförmedlingen hjälpa till. Vi har haft ett mycket gott samarbete tidigare också, men nu har det fått ny fart.

Mastec har verksamhet i tre länder och är underleverantör i större industriprojekt. De arbetar bland annat med produktutveckling, serietillverkning och montering av entreprenadmaskiner till gruv- och byggbranschen, exempelvis gigantiska tunnelborrar.

Tre månaders utbildning

Katrin Svensson berättar att i stort sett samtliga arbetssökande i Vaggeryds kommun, 260 personer, bjöds in till en stor speed dating. Ett 80-tal kom dit och av dem har cirka 20 personer, som företagen fått vara med och välja ut, fått en tre månaders rekryteringsutbildning som Veldi håller i.

Gruppen består av olika åldrar, män och kvinnor och sju olika nationaliteter. Bara tre av dem har erfarenhet av enklare industriarbete sedan tidigare. Sju av dem går på språkundervisning parallellt med utbildning och praktik. Någon har en funktionsnedsättning och i ett fall är också en SIUS-konsulent från Arbetsförmedlingen inblandad för att ge fördjupat stöd.

En helt annan dimension

Tillsammans med Roger Psajd, VD för teknikutbildningsföretaget Veldi, träffade Katrin Svensson alla företag som deltar i nya Vaggerydsmodellen för att innan utbildningsstart ta reda på vad de behöver.

– Det känns roligt med den samarbetsvilja som finns och att företag som normalt sett är konkurrenter vill jobba tillsammans. Dessutom känns det roligt att alla som deltar bor i kommunen. Att bedriva en utbildning på det här sättet, i så nära samarbete med företagen, ger en helt annan dimension än normalt, säger Roger Psajd.

Ett självklart sätt att arbeta på

Efter utbildning och praktik behöver avstämningar göras med företagen för att se om kandidaterna behöver byggas på med spetsutbildningar så att arbetsgivarna i slutändan ska få den kompetens de behöver, oavsett det handlar om fräsare, svetsare, operatörer, rörmokare eller något annat.

Katrin Svensson på Arbetsförmedlingen har bara positiva intryck av samarbetet, som är ett av flera liknande initiativ i olika brancher:

– Jag älskar att träffa företagare och hitta lösningar på deras rekryteringsproblem. Då är det här ett självklart sätt att arbeta på.

Text och foto: Jonas Hansson

Roger Psajd, VD för teknikutbildningsföretaget Veldi, företagsrådgivare Katrin Svensson, Arbetsförmedlingen Jönköping, och näringslivsprofilen Mats Carlsson, delägare och styrelseordförande för Mastec

Roger Psajd, VD för teknikutbildningsföretaget Veldi, företagsrådgivare Katrin Svensson, Arbetsförmedlingen Jönköping, och näringslivsprofilen Mats Carlsson, delägare och styrelseordförande för Mastec med cirka 500 anställda i Sverige, Polen och Kina, samarbetar för att lösa näringslivets rekryteringsbehov.