Svårt att hitta arbetskraft?

Upplever du att det är svårt att hitta rätt kompetens när du söker nya medarbetare? Just nu är det stor brist på arbetskraft inom många branscher, vilket gör det extra viktigt att tänka i nya banor och se över din rekrytering. Här hittar du tips kring hur vi kan hjälpa dig och vad du själv kan göra.

Tips för dig som behöver anställa nu

 1. Sänk kraven – om du inte är ute i god tid kan det vara svårt att hitta exakt den kompetens du behöver.
 2. Se över kompetens som finns – är det möjligt att växla arbetsuppgifter och omstrukturera på arbetsplatsen? 
 3. Kolla med dina nätverk – använd sociala medier eller fråga folk du känner.
 4. Se över spontanansökningar – kanske finns det en person som tidigare visat intresse för företaget eller tjänsten.
 5. Bemanna med en konsult – ta hjälp av oss eller andra bemanningsföretag med att hitta kandidater. 
 6. Ta in en praktikant – hör med skolor som har den utbildning som krävs för tjänsten.


Tips för dig som behöver anställa framöver

 1. Ta in en person som kan växa in i rollen – en ung person eller någon som är ny i Sverige kanske. Eller ta in en praktikant.  
 2. Vidareutbilda egen personal – det kanske finns en person som har rätt grundkompetens som kan komplettera med en viss utbildning.
 3. Ta in en person som går en utbildning eller få hjälp med utbildning – vi kan hjälpa dig att skapa en utbildning utifrån dina behov.
 4. Sök kompetens i Europa – våra Eures-rådgivare har kontaktnätverk i hela Europa och kan hjälpa dig att hitta passande kandidater. 


Tips för dig som vill planera långsiktigt

 1. Börja rekryteringen så tidigt du kan – då har du större möjlighet att hitta rätt kompetens.
 2. Tänk långsiktigt – det kan vara brist på viktig kompetens även om några år. Vad behöver du för kompetens framöver?
 3. Bygg relationer - se till framtida kompetensförsörjning för ditt företag och skapa relationer med utbildningar, nätverk eller branschorganisationer.

Vill du få mer tips om rekrytering? Läs även:
Trender inom rekryteringsbranschen
Ompröva dina språkkrav

Vad kan vi hjälpa dig med?

Vi har flera tjänster som kan hjälpa dig att hitta kandidater. Här hittar du några av våra tjänster:

Sök kandidater
I vår kandidatbank finns just nu över 100 000 kandidatprofiler, där du själv kan söka efter den kompetens du vill ha och snabbt får en lista över matchande kandidater.

Annonsera i Platsbanken
När du annonserar i Platsbanken blir din annons synlig även på andra jobbsaijter som exempelvis Linkedin.

Rekryteringsträffar
Vi kan hjälpa dig att ordna en rekryteringsträff där du får träffa flera kandidater under ett tillfälle, antingen på din ort eller online.

Ekonomisk ersättning
Personer som står en bit bort från arbetsmarknaden har rätt att få stöd för att komma in i arbetslivet igen. Det kan vara personer som varit sjukskrivna en tid, unga som är nya på arbetsmarknaden, personer som är nya i Sverige eller som har en funktionsnedsättning. Här kan vi hjälpa dig att hitta en kandidat som passar för ditt företag.

Utbildningar och praktik
Vi kan hjälpa dig att hitta en kandidat som kommer direkt från en utbildning eller skapa en utbildning utformat efter dina behov. Det finns även möjlighet att få ekonomisk ersättning om du vill anställa någon som gör arbetspraktik på ditt företag samtidigt som den studerar.

Rekrytera inom Europa
Vi kan hjälpa dig att hitta kandidater inom Europa genom våra nätverk och via annonsering i en europeisk jobbportal.