Ompröva språkkrav för att lösa personalbrist

Söker du personal men har svårt att hitta rätt kandidater för tjänsten? Fundera på om jobbet går att göra utan flytande svenska. Vi listar tipsen för hur du kan ompröva dina språkkrav vid rekrytering och hitta ny personal snabbare.

Vi har ofta en föreställning om vilka grundkompetenser som krävs för ett visst jobb. Språket är ett krav som man ofta skriver i annonsen utan att reflektera över. Det kanske finns en oro för att språkbrister påverkar säkerheten på arbetsplatsen. Eller att det blir svårt att komma in i gemenskapen på jobbet.

Våga ifrågasätta grundkraven

Men för den arbetsgivare som har svårt att finna personal, eller som söker nya medarbetare till bristyrken, kan det vara alldeles nödvändigt att ompröva sina språkkrav. Och det kan gå lättare än du tror om du tänker om och ser över gamla rutiner.

Fyra tips för att bryta språkbarriären

  1. Om exempelvis en billtillverkare letar montörer så vill man att personen ska kunna läsa ritningarna till maskinerna man ska arbeta med. Ritningarna är på svenska, men då kan man överväga att översätta ritningarna. På så vis ökar man möjligheten att anställa kvalificerade montörer som är nyanlända till Sverige.
  2. Det kan finnas arbetssökande som talar ett annat språk men som till 99 procent passar för jobbet. En lösning kan vara att att anställa en tolk under en period eller att tillsätta en handledare samtidigt som den nyanställda lär sig svenska.
  3. Du tänker att det är viktigt med svenskan för att komma in i gemenskapen på jobbet. Se kollegorna som en resurs och låt fikastunder och lunchpauser bli tillfällen till träning där ni bara pratar svenska.
  4. Arbetsförmedlingen kan i vissa fall erbjuda språkpraktik eller utbildning i yrkessvenska för den du vill anställa.