Nystartsjobb blev ett lyft för nötfabriken

Mohanad Badawi, ägare av Albina Snacks, har bestämt sig för att ta de syriska smakerna till Sverige. I hans fabrik i Helsingborg står landets första nötrost, som rostar och smaksätter enligt syrisk tradition. Många av företagets anställda kommer från Syrien och flera av dem har nystartsjobb.

Mohanad Badawi

Mohanad Badawi har anställt flera syrier med hjälp av Arbetsförmedlingens vanligaste anställningsstöd, nystartsjobb.

– När vi rekryterar personal går vi naturligtvis först på kompetens. Personer som redan kan de syriska smakerna och förstår hantverket är viktigt. Men det är stor skillnad på att jobba i Syrien och i Sverige, säger Mohanad.

Anställningsstöd kompenserar

Skillnaderna handlar oftast om att prata ett nytt språk och på vissa företag till och med ett nytt fackspråk. Arbetssättet och hur allt fungerar på en svensk arbetsplats är också ovant för många nyanlända. Allt detta gör att det kan ta längre tid för en som är ny i Sverige att komma i fullt arbete. Tid som innebär kostnader för arbetsgivaren men som Arbetsförmedlingens olika anställningsstöd kan kompensera för.

– Tillsammans med Arbetsförmedlingen hittar vi ofta de personer vi söker till företaget. Vi är mycket nöjda med samarbetet. En av alla våra duktiga medarbetare vi fått därifrån är Hammam Allahham från Syrien, säger Mohanad.

Nystartsjobb efter praktik

Det var Hammams arbetsförmedlare som ringde och tipsade honom om jobbet. Han blev intresserad direkt och kallades till en anställningsintervju. Intervjun kändes bra för båda parter och kort därefter startade hans nya karriär.

Hammam Allahham

Hammam Allahham fick tips om att söka jobbet på Albina Snacks av sin arbetsförmedlare.

Hammams anställning på Albina Snacks föregicks av en kortare praktikperiod. Arbetspraktik är ett bra sätt för arbetsgivare att testa om yrkeskunskaperna hos den de vill anställa är tillräckliga. Under praktiken har arbetsgivaren inga kostnader för den som praktiserar. Direkt efter praktiken fick Hammam ett nystartsjobb som kvalitetssamordnare på nötfabriken.

Bra handledning

– Jag är ingenjör och har jobbat med kvalitet i internationella miljöer tidigare. Det som är nytt för mig är språket, jobbkulturen och de standardsystem som är vanliga i västvärlden. Men genom bra handledning och utbildning lär jag mig mer hela tiden, säger han.

Hammam älskar sitt arbete och allt nytt han får lära sig. Han ser ljust på framtiden.

– Jag vill utvecklas tillsammans med kollegorna. Tillsammans kan vi ta företaget framåt och bjuda Sverige på ännu mer av Syrien.