När passar det att ta in en konsult?

När det är dags att rekrytera kan det vara läge att utvärdera om du kan ta in en konsult istället för att anställa. Vi tittar på för- och nackdelarna med denna allt mer populära anställningsform.

Vad är en konsult?

En konsult är traditionellt en rådgivande specialist inom ett område. Men begreppet innefattar numera också personal som tas in under begränsad tid, till exempel under ett projekt eller vid vikariat. Sådan konsulter kan man ofta hyra in från bemanningsföretag.

Konsulter passar bra när det är bråttom

Att hitta konsulter går oftast snabbare än att rekrytera en person till en fast tjänst. Av det skälet passar konsulter ofta när du behöver snabb hjälp eller om du behöver mer tid på dig att fundera hur det långsiktiga behovet ser ut. Det finns dessutom inget som säger att en konsult inte kan anställas längre fram i tiden om det visar sig att ditt behov blir långvarigt.

Nackdelar med konsulter

Det som ofta talar emot att använda sig av konsulter är den högre kostnaden. Det kan också finnas en risk att en konsult byts ut en eller flera gånger under uppdragsperioden, vilket resulterar i informationstapp och att du måste lägga tid på lära upp nya konsulter.

Praktik - ett alternativ

Istället för att lägga pengar på konsulter kan du fundera på om en eller flera praktikanter kan fungera för tjänsten. Du kan få stöd och hjälp från Arbetsförmedlingen om du väljer att ge praktik till - eller rekrytera - personer som står längre ifrån arbetsmarknaden. Det kan vara då vara exempelvis nyanlända till Sverige, eller personer som varit utan jobb en längre tid.

Praktik och andra anställningsstöd