Löneförhandla på rätt sätt

Dags för löneförhandling. Hur går du tillväga och hur kan du använda förmåner i din förhandling? Vi ger dig tips och råd för hur du ska hantera processen.

Lägg det första budet 

Det viktigaste i en löneförhandling är att båda parter ska vara nöjda. Men tänk på att din nya medarbetare kommer att försöka få så hög lön som möjligt. Lägg därför det första budet. Då måste han eller hon förhålla sig till ditt bud och inte vice versa.

Skapa svängrum i förhandlingen

Innan du lägger ditt första bud ska du räkna ut var din smärtgräns går. Hur mycket är du beredd att betala för den nya kompetensen och vad har du råd med?

Det kan vara bra att lägga ett bud som är under din tilltänkta maxgräns. Det är troligt att kandidaten då kommer med ett högre bud, vilket ger dig möjlighet att höja nivån i stället för att förhandlingen blir låst.

Förmåner i löneförhandlingen

Förmåner är väldigt uppskattat och något som bidrar till en attraktiv arbetsplats. Du kan alltid erbjuda en förmån i stället för högre lön om ni inte lyckas komma överens.

Friskvårdsbidrag kan vara attraktivt och även extra semesterdagar. Kompetensutveckling har även blivit ett allt vanligare inslag i löneförhandlingar, vilket också bidrar till att höja organisationens interna kompetens.

Ta reda på vilka förmåner som passar kandidaten

Ett tips är att under jobbintervjun lyssna på vad varje kandidat har för behov, intressen eller familjesituation. Då kan du anpassa förmåner mot olika kandidater.Exempel på förmåner kan vara:

  • fri bil
  • sjukvård
  • städhjälp
  • fri eller subventionerad måltid
  • flexibla arbetstider

Tänk på att:

  • Vissa förmåner är skattepliktiga. Kolla upp vad som gäller. Du gör skatteavdrag och betalar arbetsgivaravgifter på samma sätt som när du betalar ut lön.
  • Skriv in i anställningsavtalet vilka villkor som gäller för förmånerna.
  • En anställd med samma kön kan uppfatta det som diskriminerande om han eller hon har lägre lön än en kollega med samma eller liknande arbete

Läs även: Sex viktigaste tipsen vid rekrytering
Här hittar du fler inspirerande artiklar och berättelser