Teknikföretaget som anställer unga

Teknikföretaget Ljunghäll har valt att aktivt engagera sig när det kommer till rekrytering. Genom att på plats handleda unga talanger som nyss avslutat sina gymnasiestudier, får företaget en unik möjlighet att lära upp dem efter deras egna förutsättningar.

Ljunghäll är ett pressgjuteri i Södra Vi med cirka 500 anställda, som även jobbar med bearbetning och montering. Behovet av teknisk kunskap som kompetenskrav gör att företaget tidigare haft svårt att hitta personal. Genom Arbetsförmedlingens stöd för yrkesintroduktion har nu företaget kunnat satsa på att lära upp unga personer inom yrket.   

Henning Soli, Personal- och kommunikationschef för Ljunghäll säger:    

– Vi tillämpar yrkesintroduktionsavtalet för att rekrytera talanger till en del tekniska tjänster som är svårrekryterade i vanliga fall. Avtalet ger oss en möjlighet att ha den här personen visstidsanställd under ett år ungefär där vi kan påverka och styra utbildningen helt mot vår produktion, våra förutsättningar och de behov som vi har framöver.

Att handleda handlar inte bara om att instruera

För att lägga upp en bra utbildningsplan gäller det att se till både företagets behov och den anställdas förutsättningar. Att ha en bra handledare och motiverade elever är en fördel för ett lyckat samarbete. För Ljunghäll låg utmaningen till stor del i att skapa ett utbildningsprogram som känns komplett och givande.

Genom att förlägga utbildningen på plats fick företaget möjlighet att lära ut tekniskt avancerade moment som inte skulle gå att få genom en extern utbildningsanordnare.

Att tänka långsiktigt är viktigt för företagets framtid

Henning ser framåt och arbetar för att företaget ska kunna växa och utvecklas i kapp med marknaden. Genom att rekrytera unga arbetar han förebyggande.

– Vi ser det som en möjlighet att hitta personer som kommer att utveckla vår verksamhet. Och det här med att vi behöver förse oss med kompetens på sikt är ju ett faktum som finns där och det är ett faktum som vi delar med många andra.

Vad tycker personalen om upplägget?

– Här får man testa på olika saker och se vad man är bra på, man får se en stor bild av hela företaget. Det tycker jag är jättebra, säger Viktor Gustavsson som är anställd enligt introduktionsavtalet.

Anita Westerback, verkstadsklubbens vice ordförande, tycker att samarbetet fungerar bra.

– Det är ett sätt för arbetsgivarna att rekrytera och trygga sin framtid, samtidigt som ungdomarna kommer i arbete och får erfarenhet med sig. Så jag hoppas att fler företag tar till sig det och använder det.

Läs mer om våra anställningsstöd här