Låt dina kandidater presentera sig rörligt i mobilen

Testa nya verktyg för att hitta rätt kompetens. Som ett komplement till en skriftlig ansökan kan en rörlig presentation i mobilen vara ett alternativ. Du får en snabb överblick av dina kandidater och ser sidor som är svåra att få fram på pappret.

Gör snabbare urval med videorekrytering

Spara tid och gör det enklare för dig att hitta unika talanger. För en del som söker jobb kan en rörlig presentation skapa trygghet att kunna vara sig själv och lyfta fram sina fördelar på ett annat sätt än vid ett personligt möte. Det kan också underlätta rekryteringen för dig genom att snabbare kunna göra ett urval bland de sökande.

En rörlig presentation ger fler en chans

En person som inte uttrycker sig så bra i skrift, kan genom rörlig presentation i mobilen få chansen att göra ett bättre intryck och kanske vara den personen du söker. Det är ett sätt att minimera risken för att dina egna förutfattade meningar kommer i vägen vid rekrytering.

Fokusera på vad personen väljer att presentera och inte hur inspelningen är gjord. Nerver kan spela in även om det inte är ett personligt möte. Kom ihåg att presentation med rörlig bild bör ses som ett komplement och passar inte alla.

Två exempel på videointervjuer:

 1. Välj relevanta frågor
  Välj tre frågor som du vill att personen ska svara på. Det kan vara att personen berättar om någon situation där den gjorde en extra bra insats eller en berättelse där personen agerat kreativt i en stressig situation. Tänk ut situationer som känns relevanta för tjänsten.
 2. Fri presentation på tre minuter
  För ett mer personligt intryck, välj att inte ha några specifika frågor. På så sätt ser du vilken information som personen väljer att ta med i sin presentation. Sätt en tidsgräns på 3 minuter, så att formatet inte blir för långt.

Vad bör du titta efter?

 • Intresse – verkar det finnas ett intresse för tjänsten?
 • Motivation – verkar personen motiverad och driven som person?
 • Tidigare prestationer – finns det personliga berättelser eller jobbprestationer som lyfts?
 • Personliga egenskaper – hur framstår personen? Vilken känsla får du?
 • Kunskap om företaget – finns det ett intresse för just ditt företag?

Vill du ha hjälp med din rekrytering kan du alltid kontakta oss. Tillsammans kan vi utforma en strategisk plan för din rekrytering och se över vilka behov som finns framöver och inspirera till nya tankegångar.