Kompetensråd ska förbättra matchningen i Göteborgsregionen

Ett kompetensråd har bildats tillsammans med kommunförbunden i Göteborgsregionen med branschföreträdare, arbetsgivare, utbildningsanordnare, fackliga företrädare och Arbetsförmedlingen.
– Vi såg att det fanns ett behov av en arena för att övergripande diskutera hur vi löser kompetensförsörjningen i regionen, säger Eva Lindh Pernheim, marknadschef för marknadsområde Göteborg och Halland, på Arbetsförmedlingen.

Gruppbild av representanter ur kompetensrådet.

Kompetensrådet samlar många strategiskt viktiga aktörer i arbetet med framtidens kompetensförsörjning i Göteborgsregionen.

För att Göteborgsregionen ska kunna fortsätta växa är det nödvändigt att kompetensförsörjningen fungerar. Det gäller oavsett konjunktur, men behovet av samordning inom området är väldigt tydligt just nu för alla de arbetsgivare som inte hittar den kompetens de behöver anställa.

Effektivare matchning mellan arbetssökande och arbetsgivare

Kompetensrådet i Göteborgsregionen ska skapa en effektivare matchning av arbetssökande, befintliga arbetstagare och arbetsgivare. Det ska också verka för att alla skol- och utbildningsformer har ett innehåll som matchar behovet på arbetsmarknaden.

Den breda representationen i kompetensrådet skapar möjligheter för samförstånd kring utmaningar för området kompetensförsörjning på kort och lång sikt, oavsett konjunkturläge. Tanken är att i rådet utbyta idéer, erfarenheter och kunskaper som gagnar det regionala samarbetet såväl som den egna organisationens verksamhet. Vid behov ska berörda parter även skapa nya branschvisa råd och utveckla befintliga råd.

Från ord till handling

– Kompetensrådet ska jobba fram insatser, handlingsplaner, ansvarsfördelning och lösa finansiering med mera, säger Eva Lindh Pernheim. Det handlar om att gå från ord till handling.

Arbetsförmedlingen bidrar i kompetensrådet med bland annat; löpande prognoser om rekryteringsbehov hos arbetsgivare, erfarenhet av branschråd och branscharbeten samt information om upphandlade arbetsmarknadsutbildningar och Arbetsförmedlingens erbjudande och tjänster för att stödja arbetsgivarna att tillsätta sina lediga platser.

Arbetet i kompetensrådet tar fart direkt nu under hösten.

Dessa parter ingår i kompetensrådet

 • Arbetsförmedlingen
 • Arbetsmarknad och vuxenutbildningen, Göteborg Stad
 • Business Region Göteborg
 • Chalmers tekniska högskola
 • Företagarna
 • Göteborgsregionens kommunalförbund
 • Göteborgs universitet
 • LO-distriktet i Västsverige
 • Svenskt Näringsliv
 • TRR, Trygghetsrådet
 • TSL, Trygghetsfonden
 • Unionen, Region Göteborg
 • Västra Götalandsregionen
 • Västsvenska Handelskammaren