Jobskills återlanseras för arbetsgivare

Nu kan arbetsgivare söka efter nya medarbetare igen efter att sökfunktionen för arbetsgivare tillfälligt stängdes under våren. Användarnas integritet har stärkts och du som arbetsgivare kan nu söka efter kompetens mer fördomsfritt.

Färre uppgifter och tydligare beskrivningar

Nu är det färre uppgifter som de arbetssökande behöver ange när de registrerar sin profil i tjänsten. Och ett enklare språk ger tydligare information om vad det betyder att vara med i databasen och hur den information de skriver in används.

Förstärkt integritet

Tjänstens CV-databas är omarbetad för att användarna ska kunna känna sig trygga med att lägga in sina uppgifter - och för att motverka risk för diskriminering. Bara den information som behövs för att avgöra om en individ har kompetens för ett jobb är med.

Genom att de arbetssökande är avidentifierade så långt som möjligt stärks deras integritet samtidigt som arbetsgivare lättare kan rekrytera utan förutfattade meningar. Matchningen görs på erfarenhet och kompetens utan hänsyn till namn, kön och ålder.

Till Jobskills