Från Syrien till Selecta på tre år

Selectas inkluderingsprogram Vägen in för nyanlända är en framgång för både företaget och dess praktikanter. Raed Ghibeh deltog i första omgången och blev fast anställd som servicetekniker direkt efteråt. Nu upprepar företaget konceptet med en ny grupp praktikanter.

En regnig eftermiddag i mitten av november på Selectas huvudkontor i Stockholm. I en stor lokal full av varuautomater står sju praktikanter och skruvar och justerar i olika typer av kaffemaskiner. Gunnar Söderström, som håller i maskinutbildningen, jobbar på Selectas tekniska supportavdelning.

Selectas tekniker instruerar praktikanterna i hur en kaffemaskin fungerar och servas.

Selectas tekniker Gunnar Söderström instruerar praktikanterna i hur en kaffemaskin fungerar och servas.

Praktik är förutsättningen​

Henrik Lönnroth på Selectas HR-avdelning, ansvarig för Vägen in, berättar att praktikanterna är här för en introduktion inför den fyra månader långa praktikperioden. De kommer från flera städer i Sverige, tre bor i Stockholm, de övriga har rest hit från Malmö, Göteborg, Jönköping och Linköping. Sex kommer från Syrien, den sjunde från Eritrea.

Praktik är själva förutsättningen för att det här ska lyckas. Under praktiken hinner deltagarna ta till sig vår internutbildning, träna upp sin svenska och lära sig våra kunders behov, säger Henrik Lönnroth.

Selectas kaffemaskiner, vattenkylare och varuautomater finns på arbetsplatser, skolor, sjukhus och andra publika miljöer över hela Sverige. Företaget har närmare 500 anställda på sina 30 lokalkontor och huvudkontoret i Stockholm. Förutom i Sverige är företaget verksamt i 13 andra länder.

Målet är att anställa

Syftet med Selectas praktikantprogram för nyanlända är att hjälpa till, säger Henrik Lönnroth, inte enbart till jobb utan även till en social och kulturell anpassning till en normal svensk arbetsplats. Även om målet är att anställa efter praktiken är det inget man lovar deltagarna.

Av de sex kvinnor och män som deltog i första omgången (2016–2017) är fyra anställda av Selecta i dag. Tillsvidareanställningarna för de nya medarbetarna är subventionerade, antingen i form av Nystartsjobb eller Instegsjobb (Instegsjobb har upphört och ersatts av Introduktionsjobb reds. anm.).

Samarbete med Arbetsförmedlingen

Gemensamt för alla deltagare i Vägen in är att de har invandrarbakgrund och är inskrivna som arbetssökande på Arbetsförmedlingen. Urvalsprocessen sker i nära samarbete med Arbetsförmedlingen som ger förslag på deltagare utifrån Selectas kravprofil. Intervjuer och beslut om vilka som ska delta i Vägen in görs av Selectas HR-avdelning.

Under praktiken har deltagarna aktivitetsstöd som utbetalas av Försäkringskassan, vilket innebär att arbetsgivaren inte har några lönekostnader så länge programmet pågår.

I följe av sin mentor

Praktikprogrammet pågår i fyra månader. Tre dagar i veckan lär sig deltagarna yrket som servicetekniker eller servicekonsulent, hela tiden i följe av sin mentor. De andra två dagarna är till för andra kompetenshöjande insatser, som SFI-undervisning eller körkortsutbildning.

– Mentorerna är våra egna servicetekniker/servicekonsulenter som vi har utbildat för det här uppdraget. Programmet bygger på att praktikanten går bredvid sin mentor som inte bara introducerar dem i yrkets tekniska delar utan även i arbetslivet i stort. Ett annat syfte med mentorskapet är att praktikanterna ska prata svenska med dem hela dagarna, säger Henrik Lönnroth.

Henrik Lönnroth tar en fika med Raed Ghibeh

Henrik Lönnroth tar en fika med sin kollega Raed Ghibeh som blev fast anställd efter att ha deltagit i första omgången av praktikantprogrammet.

Svenskt eller arabiskt kaffe 

Raed Ghibeh kom till Sverige i november 2014. Innan kriget tvingade honom på flykt jobbade han som larmtekniker i Syriens huvudstad Damaskus. På bra svenska förklarar han att fördelen med svenskt kaffe är att man kan dricka mycket av det till skillnad mot det arabiska som det inte går att sova efter om man råkar dricka mer än två koppar. Raed deltog i Selectas första omgång av Vägen in och är mycket glad över sin fasta anställning.

– Selecta har verkligen varit min väg in till den svenska arbetsmarknaden. Jag vet att det tar mycket längre tid för många i min situation att få jobb i Sverige och jag känner mig lyckligt lottad. Jag tycker att det bästa med praktiken var att få arbeta tillsammans med min mentor så att jag var tvungen att prata svenska hela tiden, säger Raed Ghibeh.

Text och foto: Fredrik Wolffelt