Framgångsrikt samarbete för funktionsnedsatta ungdomar

I Blekinge har 51 ungdomar med olika neuropsykiatriska funktionsnedsättningar eller generella inlärningssvårigheter fått en väg in i arbetslivet. Detta tack vare ett nära samarbete mellan Samhall och Arbetsförmedlingen.

Ungdom bakar pizza

Ett framgångsrikt samarbete
Sedan oktober 2016 har Arbetsförmedlingen i Blekinge samarbetat tätt med Samhall för att få ungdomar mellan 18-30 år med olika neuropsykiatriska funktionsnedsättningar eller generella inlärningssvårigheter i jobb. Projektet kallat UVA 2.0 innebär en ettårig anställning på Samhall, en så kallad utvecklingsanställning, där Arbetsförmedlingens roll är att hjälpa ungdomarna med att hitta en anställning som kan ta vid efter årets slut.

SIUS-konsulenterna har en aktiv roll
Vi intervjuade Gunnel Svensson, SIUS-konsulent på Arbetsförmedlingen, som dagligen arbetar med att stötta ungdomarna i projektet och försöker att hitta jobb som motsvarar deras önskemål och förutsättningar.

– Det kan vara svårt för ungdomar med en funktionsnedsättning att visa upp sig själva och tala om för arbetsgivare att de behöver en tjänst som är anpassad för dom. Många av ungdomarna har aldrig haft ett lönearbete innan. Att förstå vad det innebär lär de sig under året på Samhall, vilka krav som ställs på dom och sådant. Genom Samhall kommer de in i arbetslivet på ett bra sätt, det förbereder dem.

Samhall ger en bra grund
Samhall i Blekinge har i deras kärnuppdrag cirka 500 anställda i en tillsvidareanställning och 110 personer i LFU, lönebidrag för utveckling i anställning. LFU innebär att ungdomarna under ett år blir anställda via Samhall där de i sin anställning får pröva på några olika yrken. Med projektet UVA 2.0 har det gemensamma samarbetet utvecklats och blivit tätare.

– En framgångsfaktor är att vi samarbetar med Samhall och att ungdomarna under ett år får pröva sig fram inom olika yrken. Under deras ettårsperiod så pratar vi med dem om vad som funkar och inte funkar, vilket gör det lättare att hitta ett lämpligt arbete för dom så att de inte går ut i arbetslöshet när perioden är över.

Chansen att uppfylla drömmar
I vissa fall lyckas det väldigt bra och Gunnel kan hjälpa ungdomar att uppfylla en dröm. För Beatrice Finnman, 25 år, blev det en riktig lyckoträff direkt. Efter kontakt med arbetsgivaren Kristofer Karlsson som driver Blekinge exotisk värld, fick Beatrice börja jobba som djurskötare. Ett jobb som hon älskar.

Det är inte alltid jag kan uppfylla ungdomarnas drömmar, så ser verkligheten ut. Men Beatrice var på hugget och visste vad hon ville göra. Hon är så lycklig över att hon får arbeta med djur som hon drömt om.

Svårt att övertyga arbetsgivarna
Det främsta målet med samarbetet är att ungdomarna under sin ettårsperiod på Samhall ska få en anställning på den öppna arbetsmarknaden och inte gå tillbaka till arbetslöshet. Men det kan vara svårt att hitta en lämplig arbetsplats. Gunnel berättar:

– Dels är arbetslivet ganska komplext, man måste kunna många olika saker. Ungdomarna har behov av anpassning och det måste stämma in i företagets organisation. Det måste finnas ett öppet sinne hos arbetsgivaren. Många ger sig inte tid att tänka efter; Hur skulle vi kunna lösa detta?

Ofta får Gunnel resonera med arbetsgivarna och komma på en lösning tillsammans. I många fall handlar det om att omfördela arbetskraften på arbetsplatsen och frigöra enklare sysslor. Sysslor som kan vara svårt för nuvarande personal att hinna med. Genom att ta in en person som kan avlasta personalen till en lägre kostnad finns det mycket för arbetsgivare att vinna.

– Blir det win win så är det ju bra för alla parter. Då blir det hållbart.

Det gäller att se möjligheterna
Men många arbetsgivare har inte den insikten menar Gunnel. I sitt arbete besöker hon arbetsgivare och får dom att se möjligheterna på sin arbetsplats. Hon tror att Gör Plats, en kampanj som Arbetsförmedlingen nu arbetar med för att ändra attityden till personer med en funktionsnedsättning i samhället, kan bidra till en större förståelse.  

– Jättebra tycker jag. Det kan ge en tankeställare till arbetsgivare. Att man ska göra plats för dom här personerna också.

Projektets framtid
Projektet med ungdomarna fortsätter att utvecklas och förbättras, för att förhoppningsvis kunna användas som ett framgångsrikt koncept i andra delar av Sverige berättar Gunnel. 

– Nästa steg i projektet är att se till att förbättra processerna i alla led. Skapa förstadier innan man går in i projektet och följa upp vad som har gått fel för personer där det inte har lyckats lika bra.

Gör skillnad för personer med funktionsnedsättning 

Läs också: Mats på City Gross rekryterade Barbara som är döv