För Volvo är mångfald en framgångsfaktor

Volvokoncernen har medarbetare från 40 olika länder i Sverige. Mångfald har blivit en framgångsfaktor för företaget och flera initiativ pågår för att hjälpa utlandsfödda till arbete.

Volvokoncernen och Arbetsförmedlingen började sitt praktiksamarbete 2015 och 2016 erbjöd företaget 40 platser.

– Praktik är en fantastisk möjlighet som ger goda resultat, säger Johanna Flanke, HR-chef för Volvokoncernen i Sverige.

Inte bara för långsiktig kompetensförsörjning

Anna Davidsson, rekryterare på Volvokoncernen och koordinator för praktikplatserna, konstaterar att de har gått in i samarbetet med Arbetsförmedlingen både för deras egen långsiktiga kompetensförsörjning, men också som en del i deras samhällsansvar/CSR-arbete.

– Vi var väldigt nöjda i fjol och det har gått bra för de som deltog. Tre-fyra av dem fick jobb hos oss, några hos andra företag och några vidareutbildar sig.

Vad tycker praktikanterna?

Neeta Dulhani, verification engineer på Volvo bussar, med bakgrund från Indien, är en av de som deltog i praktiksamarbetet.

– Jag var först lite tveksam till att vara med när Arbetsförmedlingen ringde och frågade. Jag hade många frågor, bland annat om praktiken matchade min kompetens. För mig var det viktigaste att komma in på arbetsmarknaden efter flytten till Sverige, säger hon.

Volvo ser till att praktikanterna får komplettera sin arbetspraktik med yrkeskompetensbedömning, som är till för att den arbetssökande ska få visa upp sina kunskaper och få dessa bedömda. Arbetsförmedlingen står för kostnaden genom att betala handledararvode.