Arbeta värderingsstyrt för ökad lönsamhet

Flera studier pekar på samma sak, att företag som arbetar utifrån tydliga värderingar klarar sig bättre på sikt. För att attrahera framtidens arbetskraft och behålla anställda har det blivit allt viktigare för företagen att visa på en stark företagskultur som jobbar värderingsstyrt.
Personer som skrattar vid ett bord i kontorsmiljö

Inget nytt fenomen

Det har alltid pratats om organisationskultur eller företagskultur som en viktig del för framgång. Men på senare år visar allt fler studier att det finns fördelar att vinna på att arbeta värderingstyrt och att det kan öka lönsamheten.

Värdeordsarbete

Engagemang ökar produktiviteten

I en undersökning från Gallup i USA har man tidigare konstaterat att runt 70 % av medarbetare globalt känner sig oengagerade i företaget de arbetade för och att det kostar hundratals miljarder i förlorad produktivitet.

Läs också: Ny podd om hur man ökar medarbetarnas engagemang

Redan standard för industrijättar

Framgångsrika företag som Apple, Google, IKEA med flera är kända för att ha starka och tydliga värderingar som attraherar arbetskraft. De är väl rustade att tackla nya utmaningar, till exempel ökad globaliseringen och digitaliseringen. 

När värderingsstyrda företag ställs inför omvälvningar och utmaningar så kan de luta sig mot sina grundvärderingar och få guidning. Medarbetarna kan då uppleva att företaget "håller vad det lovar" och tillit är bra för att hålla personalen engagerade.

6 tips för värderingsarbetet

  • Fundera på vad som gör att företaget går bra idag. Vilka faktorer ligger bakom er framgång?
  • Involvera dina medarbetarna i arbetet med att ta fram värderingarna, speciellt nyckelpersoner inom företaget.
  • Ta fram exempel på hur era värderingar används i verkliga situationer. Annars finns risken att värderingarna bara blir en sida på intranätet eller en inramad väggprydnad.
  • Kommunicera värderingarna i organisationen regelbundet
  • Ta hjälp av extern expertis på området, det  finns många företagskonsulter som kan internkommunikation och employer branding-frågor
  • Mät och övervaka kulturens utveckling med undersökningar