Ta hjälp av vår chattbot

Använd vår chattbot när du ska lägga upp en annons i Platsbanken.

Chattboten är en digital tjänst där en robot svarar på de vanligaste frågorna i stället för att du ska behöva ta kontakt med en arbetsförmedlare.
Om du inte kan få svar på din fråga skickar chatboten din fråga vidare till en arbetsförmedlare.
När du skapar din annons kan du när som helst få hjälp genom att klicka på ikonen "Chatta".Bild på annonssidan och en pil som anger var chattboten finns. I nedre högra hörnet.

Du kan få hjälp av chattboten dygnet runt.