Så väljer du rätt medarbetare

Ansökningshandlingar, intervjuer och referenser är verktyg när du ska bestämma dig för vem som ska bli din nya medarbetare. Vi ger dig praktiska tips inför det sista, avgörande steget i rekryteringsprocessen.Rangordna dina slutkandidater

Se över den samlade bedömningen utifrån ansökan, intervjuer och referenser, och rangordna därefter en handfull kandidater, förslagsvis inte fler än 2-4 stycken. Precis som vid det inledande urvalsarbetet är det bra att vara två personer som bedömer var och en för sig. Kontrollera en extra gång att du inte omedvetet gjort val baserat på kön, ålder, etnisk tillhörighet med mera, som kan vara diskriminerande.

Låt inte magkänslan styra

Tänk på att vara så objektiv som möjligt när du gör ditt urval och tumma inte på de krav du satte upp från början. Låt inte magkänslan ta över. Glöm inte bort att du ska hitta den kandidat som har bäst förutsättningar att utföra arbetet utifrån kompetens och erfarenhet.

Att hitta någon som liknar dig själv eller som blir en bra kompis på arbetsplatsen får inte bli det avgörande. Har du tur hittar du någon som uppfyller alltihop, men i längden lönar det sig att välja utifrån rena kompetenser.

Dags att erbjuda tjänsten

När du har utsett din favoritkandidat kontaktar du honom eller henne personligen och presenterar ditt erbjudande. Oftast är det bäst med en muntlig kontakt där kandidaten kan få svar på sina frågor direkt. Låter kandidaten tveksam? Ingen fara, de flesta vill fundera lite innan de fattar ett så här pass viktigt beslut. Ibland kan det också vara en förhandlingstaktik.

Kom överens om ett datum

Kom överens om ett datum när du senast vill ha besked från din kandidat. Ett par dagars betänketid borde räcka i de flesta fall. Rekryteringen inte är klar förrän en kandidat har tackat ja till tjänsten och skrivit på anställningsavtalet.

Behandla alla lika

Tänk därför på att hantera samtliga slutkandidater som tänkbara kandidater för jobbet ända tills rekryteringen är klar, och både du och den du har erbjudit jobbet är överens. Först då informerar du de övriga om resultatet av rekryteringen.

Läs även: Glöm inte introduktionen 
Här hittar du fler inspirerande artiklar och berättelser