Så gör du en bra återkoppling

Glöm inte bort att återkoppla till de kandidater som inte fick jobbet. Det gör att din verksamhet framstår som professionell. Vi har listat några tips för hur du skapar goda förutsättningar för framtida rekryteringar.

En person som står med sin telefon.

Glöm aldrig att återkoppla - och gör det på ett professionellt sätt.

Ge personlig återkoppling

De personer som du träffade under intervjuerna men som inte fick jobbet bör få en personlig återkoppling. Ta dig därför tid att förklara tydligt varför han eller hon inte fick jobbet. I det här läget ska du inte skicka e-post. Om du har träffat kandidater ska du alltid ringa och återkoppla till dem.

Var förberedd

Innan du ringer behöver du vara förberedd. Skriv ner förklaringar till varför kandidaten inte fick jobbet. Ett tips är att utgå från kravprofilen och motivera svaret mot arbetsuppgifterna eller kompetensen som du har efterfrågat.

Vilka frågor kan du förvänta dig?

Du kan aldrig veta vilka frågor du kommer att få av kandidaten. Men här kommer några som är vanliga.

  • Vad saknade jag jämfört med den som fick jobbet?
  • Kan jag få några tips inför nästa jobbintervju?
  • Vilket intryck gav jag?

Kontinuerlig återkoppling

Det är viktigt att du ger kontinuerlig återkoppling till dem som är inne i rekryteringsprocessen. Dels vill du visa att du är en seriös arbetsgivare, dels för att undvika irritation från kandidater som undrar varför du aldrig hör av dig. Skicka alltid en bekräftelse på att du har tagit emot en ansökan med information om när kandidaten kan förvänta sig ett svar.

Vårda ditt varumärke

Se till att vid din återkoppling ge ett trevligt bemötande och att du behandlar alla med respekt. De signaler du skickar ut avgör hur kandidaterna uppfattar din organisation. Får de ett gott intryck är chansen stor att de pratar gott om er i sina nätverk. Dessutom kanske du ska rekrytera igen och då kan kandidaterna vara intressanta på nytt.

Tänk på
Enligt diskrimineringslagen har alla som sökte jobbet rätt att få skriftlig information om utbildning, erfarenhet och andra meriter på dem som blev kallade till intervju eller på den som fick tjänsten.

Läs också: Vad som gäller om diskriminering