Arbetsgivare vill anställa – men det blir svårare att rekrytera

Det går bra för världsekonomin, det går bra för Sverige och arbetsgivare ser ljust på framtiden. Arbetsgivarna vill anställa och Arbetsförmedlingen räknar med 149 000 fler sysselsatta under 2017 och 2018. Ändå kommer många ha svårt att hitta personal. Det visar vår prognos Arbetsmarknadsutsikterna som kommer ut två gånger per år.

Att den globala ekonomin är stark gör den svenska ekonomin stark. Samtidigt som vi sparar mer, så konsumerar vi mer, vilket stärker företagen. Företagen kan producera mer, exportera mer, växa mer och anställa fler. Men i vissa branscher blir konkurrensen om arbetskraften stor.

Konkurrensen ökar privat och offentligt

Konkurrensen om medarbetare är stor i både offentlig och privat sektor. Nästan sju av tio offentliga arbetsgivare har haft brist på personal de senaste sex månaderna vilket är den högsta andelen sedan mitten av 1990-talet. I privat sektor är andelen som vill rekrytera den högsta sedan 2007 – men fyra av tio privata arbetsgivare kommer ändå ha svårt att hitta nya medarbetare.

Bild som visar att 4 av 10 arbetsgivare kommer få det svårt att rekrytera

De tuffaste rekryteringarna nästa år

Prognosen visar på följande bristyrken under 2017 och 2018.

 • Sjuksköterskor och undersköterskor
 • Lärare, förskollärare, grundskollärare och speciallärare
 • Arbetsledare, ingenjörer, tekniker och tekniska konsulter
 • Snickare, träarbetare och murare
 • Arkitekter
 • Kvalificerad produktionspersonal
 • IT-specialister
 • Skogsarbetare och skogsmaskinförare
 • Djurskötare
 • Kockar
 • Buss- och lastbilsförare
 • Butikspersonal

Därför ökar konkurrensen

Den starka ekonomin gör att arbetslösheten minskar och det blir fler jobb i hela landet. Storstadsregionerna växer mest och hela åtta av tio nya jobb går till utrikes födda. Men många personer har många ändå svårt att få jobb.

Arbetsgivare söker personer med yrkesutbildning eller gymnasieutbildning medan fler som söker jobb i Sverige inte uppfyller de önskemålen. Därför är antalet inskrivna på Arbetsförmedlingen fortsatt stort och risken för långtidsarbetslöshet ökar.

Sysselsättningen ökar

Trots kompetensbrist i många branscher pekar Arbetsförmedlingens prognos på 149 000 fler sysselsatta de närmaste två åren.

Vill du veta mer?

Läs hela prognosen här