"Rekrytera andra personalkategorier" – fortsatt stark arbetsmarknad försvårar nyanställningar

Tillväxten av nya jobb fortsätter de kommande två åren, men ökningen blir inte lika snabb som tidigare. Den goda arbetsmarknaden gör det svårare för många arbetsgivare att rekrytera. Som arbetsgivare kan du därför behöva tänka lite bredare än vanligt om du vill rekrytera.

Den svenska arbetsmarknaden har varit mycket stark de senaste åren. Den starka utvecklingen kommer att fortsätta ett tag framöver, dock inte med samma kraft, enligt Arbetsförmedlingens nya prognos över arbetsmarknaden 2019 och 2020.

Brist på utbildad arbetskraft

Arbetsförmedlingens prognos bygger på intervjuer med över 13 000 privata och offentliga arbetsgivare i hela landet. Företagen är fortsatt optimistiska, och både privata och offentliga arbetsgivare planerar för fler anställda. Jobben blir fler i tjänstebranscherna, hos både privata och offentliga arbetsgivare.

Arbetsgivarna har dock svårt att få tag i personal, och bristen på utbildad arbetskraft bromsar nyanställningarna.

– Den fortsatt utbredda bristen på arbetskraft i landet gör det svårare för många arbetsgivare att rekrytera. En del arbetsgivare, framför allt i offentlig sektor, har därför valt att rekrytera andra personalkategorier än vad man traditionellt gör. Man har också sänkt sina krav. Det kan vara en del i lösningen för dig som arbetsgivare som känner att du vill växa, säger Håkan Gustavsson, prognoschef på Arbetsförmedlingen.

Läs också: Så rekryterar du inom bristyrken


Grafisk bild på hur arbetsmarknaden utvecklar sig 2019-2020.

Många arbetsgivare – i framför allt offentlig sektor – har valt att rekrytera andra yrkesgrupper för att avlasta befintlig personal.


8 av 10 jobb till utrikes födda

Sysselsättningsgraden fortsätter att stiga bland både inrikes och utrikes födda. Under 2019-2020 väntas omkring åtta av tio nya jobb gå till utrikes födda, där huvuddelen av den lediga arbetskraften finns. Utrikes födda är därmed fortsatt avgörande för jobbtillväxten i landet. Detta är särskilt tydligt utanför storstadsregionerna.

– Det är viktigt att vi tar tillvara på kompetensen hos alla och fortsätter att öka sysselsättningen hos utrikes födda, de är nödvändiga för att landets arbetsgivare ska kunna växa, säger Mikael Sjöberg, Arbetsförmedlingens generaldirektör.

Gradvis långsammare jobbtillväxt

Samtidigt har de privata arbetsgivarna skruvat ned sina förväntningar något inför framtiden. Det innebär att vi nu står på toppen av konjunkturen och att vi går mot en gradvis långsammare ökning av tillväxten i ekonomin. Det betyder att tillväxten av nya jobb kommer att dämpas successivt.

Läs hela prognosen i pressrummet


Ligg steget före i din rekrytering


Omvärdera kraven

Har du svårt att hitta nya medarbetare som uppfyller dina krav kan du börja med att se över din kravprofil. Särskilj krav från meriter. Kan du till exempel släppa på språkkraven för tjänsten? Eller i stället anställa personal som avlastar en befintlig medarbetare som i sin tur kan fokusera på sina huvuduppgifter? Vi har anställningsstöd som kan hjälpa dig att anställa mindre erfarna personer till en lägre kostnad.

Kolla om det finns utbildningar

Kolla på vilka arbetsmarknadsutbildningar som finns, kanske något passar för ditt behov. Vi kan även hjälpa till att ordna praktik för personer som fortfarande studerar. Med vårt nya stöd som kallas introduktionsjobb, kan du anställa personer som kombinerar studier och jobb till en lägre kostnad.

Kompetens utifrån

Har du tittat efter kompetens utanför Sveriges gränser? Vi har Sveriges största annonstjänstSkapa din annons här och få spridning via andra jobbsajter som Linkedin och vårt nätverk Eures.