Vad gäller för anställningsvillkor?

Det är dags att anställa en ny medarbetare. Vad behöver finnas med i ett anställningsavtal och vilka anställningsformer finns? Vi hjälper till att reda ut begreppen.

Anställningsavtal

Ett anställningsavtal är en juridisk handling som skriftligt eller muntligt bekräftar en anställning. Saker som arbetsuppgifter, anställningsform, titel eller när lönen ska betalas måste du enligt lagen om anställningsskydd (LAS) skriftligen informera om. Det behöver du göra senast en månad efter att den anställde har börjat sin anställning.

 • Namn och adress på dig och medarbetaren.
 • Anställningens tillträdesdag och arbetsplats.
 • En kort beskrivning av arbetsuppgifter och yrkesbenämning eller titel.
 • Om det är en tillsvidareanställning: vilka uppsägningstider som gäller.
 • Om det är en tidsbegränsad anställning: anställningens slutdag eller förutsättningar för att den ska upphöra.
 • Om det är en provanställning: prövotidens längd.
 • Startlön och hur ofta den ska betalas ut.
 • Eventuella löneförmåner.
 • Längd på semester, arbetsdag eller arbetsvecka.
 • Om ni har ett kollektiv- eller hängavtal och vilka avtalsförsäkringar som ingår.
 • Finns det inget avtal ska det framgå vilka försäkringar som finns.

Var tydlig med arbetsuppgifterna

I ett anställningsavtal är det viktigt att du skriver tydliga formuleringar om hur arbetsuppgifterna ska utföras. Otydlighet leder ofta till olika tolkningar mellan dig och medarbetaren.

Muntligt avtal

Ett muntligt anställningsavtal räknas också som juridiskt bindande. Men tänk på att om det dyker upp några oklarheter blir det svårare att reda ut vad som egentligen gäller.

Anställningsformer

Det finns två huvudsakliga anställningsformer som du som arbetsgivare har att förhålla dig till: tillsvidareanställning och tidsbegränsad anställning.

Tillsvidareanställning

En tillsvidareanställning är den vanligaste formen av anställning och gäller fram tills du som arbetsgivare eller den anställde säger upp avtalet. Tänk på att i anställningsavtalet skriva ner hur lång uppsägningstiden ska vara.

Tidsbegränsad anställning

En anställning som gäller under en begränsad period är en tidsbegränsad anställning. Enligt lagen om anställningsskydd (LAS) är allmän visstidsanställning, vikariat, säsongsanställning och provanställning olika former av tidsbegränsade anställningar.

Provanställning

Ibland kan det vara smart att börja med att erbjuda sin nya medarbetare en provanställning. Det ger dig möjlighet att testa och se ifall han eller hon passar för jobbet. En provanställning får vara högst sex månader lång. Efter det övergår provanställningen automatiskt till en tillsvidareanställning. Vill du inte tillsvidareanställa medarbetaren måste du meddela det senast två veckor innan provanställningens slut.

Läs vidare på verksamt.se om andra anställningsformer.

Tänk på att

 • Så kallad ”timanställning” är ingen anställningsform. Anställningen måste vara en tillsvidare- eller en tidsbegränsad anställning. ”Timanställning” betyder bara att du betalar den anställde per timme.
 • Har ni ett kollektiv- eller hängavtal? Se till att hålla koll på reglerna för vad som gäller vid anställning.

Läs även: Sex viktigaste tipsen vid rekrytering
Här hittar du fler inspirerande artiklar och berättelser