Åldersdiskriminering kan hindra din tillväxt

Visste du att åldersdiskriminering är kanske den vanligaste formen av diskriminering idag? Vi har träffat John Mellkvist som bland annat synts i Morgonsoffan på TV4, en drivande talesman i den växande debatten om ålderism. Läs om hur företag vinner på att bredda sin rekrytering till att omfatta seniora talanger.

Porträtt av John Mellkvist.

John Mellkvist driver frågan om ålderism.

Vad betyder ordet “ålderism”?

–Det är när vi medvetet eller omedvetet sorterar varandra efter ålder istället för att fokusera på viktigare parametrar som kompetens, potential och förmåga, menar John.

Ok, vilka egenskaper har senior talang som yngre inte har?

–De har ofta erfarenhet av komplexa teknikskiften, tålamod, fokus på uppgifter och mindre karriärstress än sina yngre kollegor. Utöver detta har senior arbetskraft en tydlig uppsida i att de besitter så kallade ”soft skills”, saker som kontaktnät, ordförråd, helikopterseende, samarbetsförmåga och social kompetens.

Vad är det jag missar om jag sorterar bort en viss åldersgrupp i min rekrytering?

–Personer ur olika generationer som formats i olika tidsandor, har olika styrkor, löser samma problem på olika sätt och prioriterar annorlunda. Undersökningar visar till exempel att äldre personer stannar längre och bryr sig mer om medarbetarnas välmående. Vill man bygga ett hållbart företag, med en sund medarbetarkultur och en naturlig kompetensöverföring behövs blandade åldrar.

Är företagsledare idag medvetna om ålderism?
–Åldersmedvetenhet kommer starkt och brett som ledarskapsfråga eftersom befolkningen förändras i snabb takt. Vi blir äldre, friskare och fler och detta måste företagen anpassa sig till. I den undersökning, som låg till grund för yrkesnätverket LinkedIns senaste globala trendrapport, rankades mångfald som den enskilt viktigaste framtida framgångsfaktorn.

LinkedIns trendrapport för 2018 (engelska)

–Kort beskrivet så kom ålder på tredje plats efter kön och helt i nivå med etnicitet med kommentaren att allt fler företag ser potentialen att rekrytera ur den så kallade boomer-generationen, födda från mitten av 40-talet fram till mitten av 60-talet.  

Hur gör jag för att bäst motverka diskriminering vid rekrytering?

–Är man medveten om ålderismen som företeelse och hur framtiden kommer att se ut så blir det mest en fråga om att komma igång. En bra strategi är att inte försöka förändra allt på en gång utan istället tänka och välja annorlunda nästa gång du rekryterar och utvärdera.

Speed-intervjuer en väg framåt

–Ett konkret råd man kan använda vid rekryteringen är att komma ifrån “skrivbordsbesluten” som allt för ofta styrs av schablonbilder. Målsätt istället många fysiska möten, exempelvis genom "speed-intervjuer". Det gör att människan bakom ordmolnet blir synlig.

Lär dig mer om "speed-intervjuer" här

Mer om ämnet i arbetsgivarpodden