Arbetsförmedlingen
 • Kontakt
 • Other languages
 • Teckenspråk

Traineejobb


För arbetssökande som saknar utbildning och erfarenhet.


Vad är ett traineejobb?

Du kan få ekonomisk ersättning om du anställer en arbetssökande som saknar erfarenhet av ett yrke och som samtidigt utbildar sig inom yrket. Syftet med ersättningen är att du ska hitta rätt kompetens till ditt företag samtidigt som den anställde går en reguljär yrkesutbildning på gymnasial nivå. Jobbet kallas för traineejobb och ersättningen du får kallas särskilt anställningsstöd i form av traineejobb.

Ett traineejobb innebär att en arbetssökande arbetar upp till halvtid hos dig samtidigt som han eller hon går en reguljär yrkesutbildning på gymnasienivå på minst 25 procent inom traineejobbets yrkesområde. Personen får lön för tiden han eller hon arbetar och är försäkrad under arbetet. Samtidigt får du ersättning för en stor del av lönen.

Du kan få ersättning om du anställer en person som uppfyller något av följande:

 • En ungdom mellan 20–25 år som varit arbetslös på heltid under minst tre månader.
 • En arbetssökande som har fyllt minst 25 år och varit arbetslös på heltid sedan 12 månader.
 • En person som är ny i Sverige och har en pågående etableringsplan hos Arbetsförmedlingen enligt lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyan­lända invandrare.
 • En person som är ny i Sverige sedan max 36 månader och har fått uppehållstillstånd som flykting, skydds­behövande eller i vissa fall på grund av anknytning.
 • En person som är ny i Sverige sedan max 36 månader och har uppehållskort som anhörig till en EES-med­borgare.

Personen måste också ha börjat eller kommer att börja en reguljär yrkesutbildning på gymnasial nivå på minst 25 procent inom traineejobbets yrkesområ­de. Det är inte möjligt att kombinera ersättningen för traineejobb med annan ersättning för anställningen.

Faktablad traineejobb

Traineejobb gäller inom

 • välfärdssektorn*, till exempel inom sjukvården, på en skola, på ett äldreboende, på ett fritidshem eller med personer som har en funktionsnedsättning
 • bristyrken (Arbetsförmedlingen definierar vilka yrken som är bristyrken och det varierar i olika delar av landet; fråga på Arbetsförmedlingen!)

*Gäller under förutsättning att företagets verksamhet inte strider mot artikel 107.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

Vilka krav finns på mig som arbetsgivare?

 • Du ska vara registrerad i Skatteverkets arbetsgivarregister och redovisa skatt och arbetsgivaravgifter till Skatteverket månaden efter att lönen utbetalats.
 • Du får inte ha näringsförbud eller skatteskulder som lämnats till Kronofogden.
 • Du får inte ha betydande betalningsanmärkningar.
 • Du måste ha ett kollektivavtal eller ha tecknat ett försäkringspaket som är likvärdigt med de fem kollektivavtalade försäkringarna.
 • Du får inte ha sagt upp anställda på grund av arbetsbrist mindre än tolv månader före den aktuella anställningen. Tänk på att om du orsakar att ersättningen ges till dig på en felaktig grund kan du bli tvungen att betala tillbaka ersättningen.

Faktablad om kontroll av arbetsgivare/anordnare inför beslut om anvisning

Information för offentliga arbetsgivare finns på Delegationen för unga till arbete

Vilka anställningsformer gäller ersättningen för?

Ersättningen gäller för tillsvidareanställningar och tidsbegränsade anställningar. Den gäller även för anställningar på deltid.

Du får 85 procent av lönekostnaden om den anställde har traineejobb på halvtid inom välfärdssektorn. Som mest kan du få 510 kronor per arbetad dag när den anställde jobbar halvtid. Du får även ett bidrag på 100 kronor per arbetad dag för att hjälpa och handleda den anställde på arbetsplatsen.

Om traineejobbet inom välfärdssektorn har förlängts efter 12 månader för att den anställde ska kunna fullfölja sina studier, får du 50 procent av lönekostnaden, högst 300 kronor per arbetad dag. Bidrag för handledning utgår inte under förlängningsperioden.

Om den anställde har traineejobb inom ett bristyrke är ersättningen 50 procent av lönekostnaden. Som mest blir det 300 kronor per arbetad dag när han eller hon jobbar halvtid.

Du kan bara få ersättningen för de dagar som ingår i den normala veckoarbetstiden och som du betalar lön eller sjuklön för. Om den anställde är ledig utan lön får du ingen ersättning. Om han eller hon jobbar mindre än halvtid minskar ersättningen i förhållande till arbetstiden.

Du kan få ersättning i upp till tolv månader. För traineejobb inom välfärdssektorn kan perioden förlängas med upp till ytterligare 12 månader om det behövs för att slutföra studierna.

Du ska ge den anställde lön och andra anställningsförmåner enligt kollektivavtalet i branschen. Om du inte har kollektivavtal ska den anställde ändå ha lön och förmåner som är likvärdiga med kollektivavtalet. Detta innebär att du också ska teckna försäkringar för den anställde.

Saknar du kollektivavtal måste du visa oss ett försäkringsbrev på att den anställde omfattas av ett godkänt försäkringsskydd. Du ska också lämna en kopia på anställningsavtalet. Där ska det stå att lönen och andra anställningsförmåner följer branschens kollektivavtal. Kopian måste du lämna till oss inom en månad från att den anställde har börjat sin anställning hos dig.

Intresserad? Så här går du vidare

Vi på Arbetsförmedlingen hjälper dig så mycket vi kan, men det är några saker som du och den du vill anställa måste göra för att få beslut om traineejobb.

Hör av dig så hjälper vi dig att hitta rätt person och ansöka om traineejobb. Vi kan plocka ut och skicka tips på arbetssökande med passande meriter till dig.

Anmäl ditt intresse här så återkommer vi till dig

Du ansöker om ersättningen hos oss på Arbetsförmedlingen. Vi bedömer sedan om arbetsplatsen och arbetsuppgifterna är lämpliga. Vi beslutar också om ersättningens storlek och hur länge du kan få den.

Ersättningen måste vara beviljad av oss innan anställningen kan börja. Vi gör sedan en överenskommelse tillsammans med dig, den arbetssökande och de fackliga organisationerna. I överenskommelsen ska det stå vilka arbetsuppgifter och vilket behov av stöd och handledning den arbetssökande har.

Du ska se till att den anställde introduceras till sina nya arbetsuppgifter när han eller hon börjar jobba. Introduktionen ska följa arbetsmiljölagen. Du ska också erbjuda handledning om det behövs.

Så här får du ersättningen utbetald

När du har fått ett beslut om att få ersättning från oss för en person som du har anställt med traineejobb är det bästa och enklaste sättet att få din ersättning via vår webbtjänst.

Är du redan användare av vår webbtjänst kan du klicka direkt på knappen och logga in för att ansöka om ersättning:

För att få ersättning fyller du i en blankett varje månad, blanketten kallas för en rekvisition. När medarbetaren har traineejobb anger du hur många dagar han eller hon har varit närvarande och frånvarande.

Du fyller i din rekvisition efter varje arbetsmånad och efter att du utbetalat lönen till den anställde. Lönen betalar du ut enligt dina vanliga lönerutiner.

Tänk på att varje rekvisition har ett förfallodatum skicka därför in din redovisning i tid så att vi har den senast det datum som står på blanketten.   

Det finns många fördelar med att begära ersättningen via webben:

 • Du kan följa upp utbetalningen och även söka efter tidigare utbetalningar.
 • Du kan få besked via e-post när det är dags att ansöka om ersättning och du kan få en påminnelse i god tid om en rekvisition är på väg att förfalla.
 • Du får utbetalningen snabbare än om du ansöker via en pappersblankett.
 • Du kan vid behov skicka med ett lönebesked och andra uppgifter.
 • Du fyller själv i den referens eller information du vill ha på utbetalningen. Den visas på avierna och är sökbar i systemet.
 • Det är lätt att fylla i rätt.

Om du inte kan använda webbtjänsten skickar vi en pappersblankett i stället. Vi skickar också med en kort instruktion till hur du fyller i blanketten.

Så här söker du ersättning via webben

Mer information hittar du under knappen Hjälp när du är inloggad i webbtjänsten.

För traineejobb får du ersättningen efter cirka 14 dagar om vi har fått alla uppgifter vi behöver. Om vi behöver fler uppgifter kontaktar vi dig, och då kan det ta längre tid innan du får pengarna. Ersättningen betalas ut till företagets plus- eller bankgiro.

I samband med att vi beslutar om ersättning för traineejobb får du en blankett som du använder för att ansöka om ersättning via webben. Fyll i blanketten och skicka tillbaka den tillsammans med ett registreringsbevis eller ett utdrag från protokoll som styrker vem som är firmatecknare hos er.

Du behöver inte skicka in en ny blankett om företaget redan är upplagt i webbtjänsten Rekvirera.  

Blanketten kan du även öppna och fylla i här

När vi har registrerat blanketten skickar vi ett mejl till den person som du har angivit som administratör. Mejlet innehåller information och en länk till webbtjänsten.

I webbtjänsten finns följande behörigheter:

 • Läsa – för användare som bara ska kunna titta på transaktioner och utbetalningar.
 • Rekvirera – för användare som ska kunna söka ersättning.
 • Administrera – för användare som ska ha full behörighet att kunna ändra och skapa nya användare.

Börja med att logga in i webbtjänsten med din e-legitimation. Lägg sedan upp de personer som ska kunna använda systemet hos er.

Information om hur du skaffar e-legitimation

I bildspelen nedan ser du hur webbtjänsten ser ut när du har loggat in och hur du kommer vidare. 

Hur du gör som administratör

Hur du gör som rekvirerare

För dig som är användare av webbtjänsten:

Vanliga frågor och svar för användare av webbtjänsten

Mer information hittar du under knappen Hjälp när du är inloggad i webbtjänsten.

Logga in här