Extratjänst


Ekonomisk ersättning när du anställer en person
som deltagit i jobb- och utvecklingsgarantin eller som är nyanländ

Vad är en extratjänst?

Behöver du en extra resurs på din arbetsplats? Om du anställer en person som har deltagit i jobb- och utvecklingsgarantin eller som är nyanländ får du samtidigt ekonomisk ersättning. Stödet kallas för extratjänst.

En extratjänst innebär att en arbetssökande arbetar hos dig inom välfärden och/eller den offentliga sektorn. Du får en extra resurs samtidigt som du får ekonomisk ersättning. På samma gång hjälper du den arbetssökande att komma in i arbetslivet.

Faktablad extratjänst

Extratjänster finns inom sjukvården, skolan, äldrevården, barnomsorgen och funktionshinderomsorgen, som alla är offentligt finansierade verksamheter [1]. Det går också att ha en extratjänst hos kommunala och statliga myndigheter som inte bedriver någon affärsverksamhet.

[1] Gäller under förutsättning att företagets verksamhet inte strider mot artikel 107.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

(Från 1 juli utvidgas extratjänster till att även omfatta viss kulturell, idrottslig och social verksamhet. Mer information kommer.)

En arbetssökande kan få en extratjänst om han eller hon är arbetslös, inskriven på Arbetsförmedlingen och uppfyller något av följande:

 • Har deltagit i jobb- och utvecklingsgarantin i 450 ersättningsdagar.
 • Är nyanländ och har eller har haft en etableringsplan.
 • Är nyanländ och inom de senaste 36 månaderna har fått uppehållstillstånd eller uppehållskort i egenskap av familjemedlem till en EU/EES-medborgare.

Observera att du inte kan få ersättning för en extratjänst samtidigt som du har en annan ersättning för samma anställning.

Vilka krav finns på mig som arbetsgivare?

För att få ersättning för en extratjänst ska du vara:

 • arbetsgivare som bedriver icke-ekonomisk verksamhet inom hälso- och sjukvård, skola, barnomsorg, äldreomsorg eller funktions­hinderomsorg, eller
 • kommunal eller statlig myndighet under för­utsättning att arbetsuppgifterna inte bedrivs inom verksamhet som går ut på att erbjuda varor eller tjänster på en marknad.

Som arbetsgivare behöver du också kunna intyga att ersättningen för extratjänsten endast kom­mer att tillgodogöras i den icke-ekonomiska verksamheten inom vilken arbetstagaren kom­mer att arbeta.

Du får inte heller ha sagt upp anställda, inom det yrkesområde som extratjänsten avser, på grund av arbetsbrist de senaste tolv månaderna.

Faktablad om kontroll av arbetsgivare/anordnare inför beslut om anvisning

Vilka anställningsformer gäller ersättningen för?

Ersättningen gäller för tillsvidareanställningar och tidsbegränsade anställningar. Den gäller för anställningar på heltid och deltid.

Du får ersättning med 100 procent av lönekostnaden när den anställda jobbar heltid. Som mest kan du få 1 140 kronor per arbetad dag. Du får även ett bidrag på 150 kronor per arbetad dag de tre första månaderna. Därefter får du 115 kronor per arbetad dag för att hjälpa och handleda den anställde på arbetsplatsen.

Du får ersättning för de dagar som ingår i den normala veckoarbetstiden och som du betalar lön, semesterlön eller sjuklön för. Om den anställda är ledig utan lön får du ingen ersättning. Jobbar den anställda mindre än heltid minskar ersättningen i förhållande till arbetstiden. Med lönekostnad menas bruttolön, sjuklön, semesterlön och lagstadgade arbetsgivaravgifter. Arbetsförmedlingen tar fram ett dagsbelopp som gäller under hela perioden.

Kommuner och landsting har, utöver de lagstadgade arbetsgivaravgifterna, också personalomkostnadspålägg (PO-pålägg). Den totala lönekostnaden är därför högre för offentliga arbetsgivare som är anslutna till Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Dessa pålägg ingår inte i den del av lönekostnaden som ersättningen från Arbetsförmedlingen baseras på.

Den arbetssökande kan ha en extratjänst i tolv månader. Arbetsförmedlingen kan sedan förlänga extratjänsten med tolv månader om vi bedömer att det skulle vara bra för den arbetssökande. Vid kortare anställningar får du ersättning så länge anställningen pågår. Det är alltid Arbets­förmedlingen som bedömer hur länge du kan få ersättning.

Personen som har en extratjänst har rätt till lön och andra an­ställningsförmåner enligt kollektivavtalet i branschen. Lagen om anställningsskydd (LAS) gäller inte för den som har en extratjänst. Däremot gäller det anställnings­skydd som regleras i branschens kollektivavtal. Anställning med extratjänst ger inte rätt till a-kassa.

Intresserad? Så här går du vidare

Vi på Arbetsförmedlingen hjälper dig så mycket vi kan, men det är några saker som du och den du vill anställa måste göra för att få beslut om traineejobb.

Hör av dig så hjälper vi dig att hitta rätt person och besluta om stöd för extratjänst. Vi kan plocka ut och skicka tips på arbetssökande med passande kompetens till dig.

Anmäl ditt intresse här så återkommer vi till dig

Det är vi på Arbetsförmedlingen som bedömer om arbetsplatsen och arbetsuppgifterna är lämpliga. Vi beslutar också om ersättningens storlek och hur länge du får den. Ersättningen måste vara beviljad av oss innan anställningen kan börja. Tillsammans med dig, personen med extratjänst och efter samråd med de fackliga organisationerna gör vi en överenskommelse där det står vilka arbetsuppgifter, vilket behov av stöd och handledning din anställda ska ha.

Så här får du ersättningen utbetald

När du har fått ett beslut om att få ersättning från oss för en person som du har anställt med extratjänst är det bästa och enklaste sättet att få din ersättning via vår webbtjänst.

Är du redan användare av vår webbtjänst kan du klicka direkt på knappen och logga in för att ansöka om ersättning:

För att få ersättning fyller du i en blankett varje månad, blanketten kallas för en rekvisition. När medarbetaren har extratjänst anger du hur många dagar han eller hon har varit närvarande och frånvarande.

Du fyller i din rekvisition efter varje arbetsmånad och efter att du utbetalat lönen till den anställde. Lönen betalar du ut enligt dina vanliga lönerutiner.

Tänk på att varje rekvisition har ett förfallodatum skicka därför in din redovisning i tid så att vi har den senast det datum som står på blanketten.   

Det finns många fördelar med att begära ersättningen via webben:

 • Du kan följa upp utbetalningen och även söka efter tidigare utbetalningar.
 • Du kan få besked via e-post när det är dags att ansöka om ersättning och du kan få en påminnelse i god tid om en rekvisition är på väg att förfalla.
 • Du får utbetalningen snabbare än om du ansöker via en pappersblankett.
 • Du kan vid behov skicka med ett lönebesked och andra uppgifter.
 • Du fyller själv i den referens eller information du vill ha på utbetalningen. Den visas på avierna och är sökbar i systemet.
 • Det är lätt att fylla i rätt.

Om du inte kan använda webbtjänsten skickar vi en pappersblankett i stället. Vi skickar också med en kort instruktion till hur du fyller i blanketten.

Så här söker du ersättning via webben

Mer information hittar du under knappen Hjälp när du är inloggad i webbtjänsten.

För extratjänst får du ersättningen efter cirka 14 dagar om vi har fått alla uppgifter vi behöver. Om vi behöver fler uppgifter kontaktar vi dig, och då kan det ta längre tid innan du får pengarna. Ersättningen betalas ut till företagets plus- eller bankgiro.

I samband med att vi beslutar om ersättning för extratjänst får du en blankett som du använder för att ansöka om ersättning via webben. Fyll i blanketten och skicka tillbaka den tillsammans med ett registreringsbevis eller ett utdrag från protokoll som styrker vem som är firmatecknare hos er.

Du behöver inte skicka in en ny blankett om företaget redan är upplagt i webbtjänsten Rekvirera.  

Blanketten kan du även öppna och fylla i här

När vi har registrerat blanketten skickar vi ett mejl till den person som du har angivit som administratör. Mejlet innehåller information och en länk till webbtjänsten.

I webbtjänsten finns följande behörigheter:

 • Läsa – för användare som bara ska kunna titta på transaktioner och utbetalningar.
 • Rekvirera – för användare som ska kunna söka ersättning.
 • Administrera – för användare som ska ha full behörighet att kunna ändra och skapa nya användare.

Börja med att logga in i webbtjänsten med din e-legitimation. Lägg sedan upp de personer som ska kunna använda systemet hos er.

Information om hur du skaffar e-legitimation

I bildspelen nedan ser du hur webbtjänsten ser ut när du har loggat in och hur du kommer vidare. 

Hur du gör som administratör

Hur du gör som rekvirerare

För dig som är användare av webbtjänsten:

Vanliga frågor och svar för användare av webbtjänsten

Mer information hittar du under knappen Hjälp när du är inloggad i webbtjänsten.

Logga in här