Få stöd när du anställer en ung person

Du kan få ekonomiskt stöd om du anställer en person som är mellan 20 - 25 år. Stöd vid yrkesintroduktion gäller från 15 år. Unga personer med begränsad arbetslivserfarenhet kan bli en framtida tillgång för din verksamhet. Genom att lära upp en ung person inom ett yrke kan du på sikt säkra din framtida kompetensförsörjning.