Få stöd när du anställer en person med funktionsnedsättning

En funktionsnedsättning kan vara allt från allergi till en rörelsenedsättning. I vissa fall behöver personen hjälpmedel eller anpassning av arbetsmiljön för att kunna utföra sina arbetsuppgifter. Idag har runt 600 000 personer någon form av funktionsnedsättning som innebär nedsatt arbetsförmåga. Med vårt stöd kan du som arbetsgivare skapa rätt förutsättningar och hjälpa en person att ta tillvara på sin kompetens och förmåga.

Aktuella stöd

Lönebidrag