Få stöd när du anställer en nyanländ

Kundservice

Att få ett jobb är en av de viktigaste utmaningarna för våra nyanlända invånare. Med hjälp av ekonomiskt stöd kan du hjälpa en person att snabbare komma in på arbetsmarknaden. Det kan vara en person som vill arbeta och samtidigt lära sig svenska eller någon som varit i Sverige i max tre år utan arbete.

Aktuella stöd

Introduktionsjobb
Nystartsjobb
Yrkesintroduktion

Så här ser processen ut: