Yrkesintroduktion – när du anställer en person utan erfarenhet

Kundservice

Med hjälp av yrkesintroduktionsanställning kan du som arbetsgivare få en del av lönen i ersättning. Det ger dig en möjlighet att få in arbetskraft som får praktisk erfarenhet och utbildning inom yrket, vilket på sikt kan förse din verksamhet med värdefull kompetens. Ni får en möjlighet att lära känna varandra och du ser om personen passar för rollen och företaget.

Loading...

Du som arbetsgivare

  • betalar för den arbetade tiden.
  • står för handledningen eller utbildningen.
  • tar fram en handlednings- eller utbildningsplan.
  • behöver ett kollektivavtal för yrkesintroduktion eller ett hängavtal till ett sådant.

Anställ den som

  • är 15-24 år och saknar relevanta yrkeskunskaper.
  • är 15-24 år och har varit utan arbete i mer än 3 månader.
  • är 25 år eller äldre och är nyanländ som har fått uppehållstillstånd de senaste 36 månaderna.
  • är 25 år eller äldre som är långtidsarbetslös.

Om anställningen

  • Anställ på hel- eller deltid, minst 75 procent och 6 månader.
  • Anställningen ska innehålla minst 15 procent handledning eller utbildning.

Se alla våra anställningsstöd

Mer information

Faktablad om yrkesintroduktion
Kontroll inför beslut om anvisning
Ansök om förlängning av stöd
Tillsyn och uppföljning

Handledning och utbildningsplan