Traineejobben försvinner vid årsskiftet

Vid årsskiftet avvecklas traineejobben, både trainee välfärd och trainee brist. Avvecklingen av traineejobben är första steget i att förenkla och minska antalet anställningsstöd från fem till ett.

Traineejobben kommer att fasas ut när de löper ut eller om anställningen avslutas i förtid. Traineejobben omfattas under denna tid av vissa övergångsregler, men inga nya beslut kan fattas eller förlängas efter årsskiftet.

Detta innebär:

  • att Arbetsförmedlingen kan fatta beslut om traineejobb fram till och med den 31 december 2017 och 
  • att efter 1 januari 2018 är det inte möjligt att fatta beslut om traineejobb.

Fem olika anställningsstöd blir ett

Traineejobb, särskilt anställningsstöd, förstärkt särskilt anställningsstöd och instegsjobb ersätts med anställningsstödet Introduktionsjobb. Stödet kommer att införas under våren 2018. Alla subventionerade anställningar får på sikt samma ersättningstak.

Frågor och svar om Introduktionsjobb