Traineejobb - när du anställer personer som utbildar sig inom ett yrke

Vill du anställa en person som saknar erfarenhet inom välfärden eller ett bristyrkesområde kan du få stöd av oss. Personen du anställer får möjlighet att omsätta sina kunskaper i praktik. Stödet bidrar till att höja kvaliteten på arbetsmarknaden och ger arbetsgivare en möjlighet att få in arbetskraft som på sikt får den kompetens som behövs.

För arbetsgivare inom

  • välfärdssektorn, till exempel inom sjukvård, skola, äldreboende, fritidshem. Personen måste då samtidigt gå en yrkesutbildning på gymnasienivå inom ditt yrkesområde på minst 25 procent.
  • yrken där det råder brist på arbetskraft just nu. Vad som är ett bristyrke varierar i olika delar av landet och förändras över tid. Kontakta din närmaste arbetsförmedling för att veta vad som gäller i det län du vill anställa i.

Anställ den som

  • är 20–25 år och har varit arbetslös på heltid under minst tre månader.
  • är arbetssökande, minst 25 år och har varit arbetslös på heltid sedan 12 månader.
  • är ny i Sverige och har en pågående etableringsplan hos oss.
  • är ny i Sverige sedan max 36 månader och har fått uppehållstillstånd som flykting.
  • är ny i Sverige sedan max 36 månader och har uppehållskort som anhörig till en EES-medborgare.

Om anställningen

  • Anställ på deltid, tillsvidare eller tidsbegränsat.
  • Ersättningen gäller upp till 12 månader.
  • Inom välfärden har du även möjlighet att ansöka om förlängning av stöd i ytterligare 12 månader.

Mer information

Faktablad om traineejobb
Kontroll inför beslut om anvisning