Praktik i staten - för dig som vill ta emot en praktikant på statlig myndighet

Vill du ta emot en praktikant? Vi kan ge stöd till dig som arbetsgivare på statlig myndighet när du vill ta emot en nyanländ eller en person med funktionsnedsättning. Du får chans att hjälpa en person att få arbetslivserfarenhet och lättare ta sig in på arbetsmarknaden.

Målgruppen för praktik i staten är personer som är inskrivna hos oss och har en funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga, eller personer som är nyanlända i Sverige. Syftet är att ge erfarenhet av arbete inom statliga myndigheter, vilket kan förbättra möjligheterna till en framtida anställning.

  • Din verksamhet ansvarar för att ta fram praktikplatser som vi kan erbjuda för personer med en funktionsnedsättning eller nyanlända.  
  • Du behöver skriva ett intyg om praktiken om den inte leder till anställning.
  • Praktikplatsen ska inte ersätta ett rekryteringsbehov, utan är till för att stärka personens arbetslivserfarenhet och öka möjligheten för att få en framtida anställning.

Under tiden i praktik kan den arbetssökande få ersättning för deltagande i arbetsmarknadspolitiska insatser.  För arbetssökande som har ersättning från sjukförsäkringen uppmanas den arbetssökande att kontakta Försäkringskassan för information om vad som gäller i just dennes fall.