Praktik i staten - för dig som vill ta emot en praktikant på statlig myndighet

Vill du ta emot en praktikant? Vi kan ge stöd till dig som arbetsgivare på statlig myndighet när du vill ta emot en nyanländ eller en person med funktionsnedsättning. Du får chans att hjälpa en person att få arbetslivserfarenhet och lättare ta sig in på arbetsmarknaden.

Målgruppen för praktik i staten är personer som är inskrivna hos oss och har en funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga, eller personer som är nyanlända i Sverige. Syftet är att ge erfarenhet av arbete inom statliga myndigheter, vilket kan förbättra möjligheterna till en framtida anställning.

För målgruppen nyanlända gäller att personen har

  • en pågående etableringsplan hos oss enligt lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända personer.
  • är 20 år och har ett uppehållstillstånd som inte är äldre än 36 månader.
  • är 20 år, har ett uppehållskort och är familjemedlem till en EU/EES-medborgare (personen får inte vara svensk medborgare).
  • Din verksamhet ansvarar för att ta fram praktikplatser som vi kan erbjuda för personer med en funktionsnedsättning eller nyanlända.  
  • Du behöver skriva ett intyg om praktiken om den inte leder till anställning.
  • Praktikplatsen ska inte ersätta ett rekryteringsbehov, utan är till för att stärka personens arbetslivserfarenhet och öka möjligheten för att få en framtida anställning.

Under tiden i praktik kan personen få aktivitetsstöd som betalas ut av Försäkringskassan. För personer som har ersättning från sjukförsäkringen kan de kontakta Försäkringskassan för information om vad som gäller.

Nyanlända inom etableringsuppdraget har rätt till etableringsersättning och övriga nyanlända kan ansöka om aktivitetsstöd.