Moderna beredskapsjobb i staten - när du anställer personer som står långt ifrån arbetsmarknaden

Din myndighet kan få ekonomiskt stöd när ni anställer en person som är långtidsarbetslös eller nyanländ och står långt ifrån arbetsmarknaden. Stödet kallas för moderna beredskapsjobb i staten.

En arbetssökande kan få ett modernt beredskapsjobb om han eller hon är arbetslös, inskriven på Arbetsförmedlingen och uppfyller något av följande:

  • har deltagit i jobb- och utvecklingsgarantin i 450 ersättningsdagar.
  • är nyanländ och har eller har inom de senaste 12 månaderna haft en etableringsplan.
  • är nyanländ och har fått uppehållstillstånd eller uppehållskort i egenskap av familjemedlem till en EES-medborgare inom de senaste 36 månaderna.

För att få ersättning:

  • får arbetet inte utföras i någon del av myndighetens verksamhet som erbjuder tjänster på en marknad.
  • får myndigheten inte ha sagt upp anställda på grund av arbetsbrist de senaste 12 månaderna.

Läs mer i Frågor och svar


Det är myndigheten som anställer som avgör vilka arbetsuppgifter den anställda kan ha, i samråd med sin fackliga part. Vi hjälper dig gärna att diskutera kring lämpliga arbetsuppgifter som passar och hur man kan tänka när man tar fram arbetsuppgifter för anställningen.

Använd gärna stödmaterialet för att hitta lämpliga arbetsuppgifter (PDF)


Frågor och svar

Så går det till att rekrytera i moderna beredskapsjobb

Moderna beredskapsjobb i staten (informationsblad)