Särskilt anställningsstöd – när du anställer en person som deltar i jobb- och utvecklingsgarantin

Vill du anställa en person som har varit borta länge från arbetslivet har du möjlighet att få ekonomisk stöd. Stödet finns till för att underlätta för långtidarbetslösa att komma in på arbetsmarknaden.

OBS: Möjligheten att anmäla intresse för Särskilt anställningsstöd upphörde den 1 maj 2018. Stödet har ersatts av Introduktionsjobb.