Särskilt anställningsstöd – när du anställer en person som deltar i jobb- och utvecklingsgarantin

Vill du anställa en person som har varit borta länge från arbetslivet har du möjlighet att få ekonomisk stöd. Stödet finns till för att underlätta för långtidarbetslösa att komma in på arbetsmarknaden.

Anställ den som

  • har deltagit i jobb- och utvecklingsgarantin minst 6 månader.
  • är under 26 år och deltar i jobb- och utvecklingsgarantin.

Om anställningen

  • Anställ på hel- eller deltid, tillsvidare eller tidsbegränsat.

Vad är jobb- och utvecklingsgaranti?

Den som har varit utan arbete en längre tid och behöver hjälp att komma tillbaka till arbetslivet kan delta i jobb- och utvecklingsgarantin. Personen kan då exempelvis få hjälp med att ordna arbetspraktik, arbetsträning, utbildning eller starta eget företag.

Mer information

OBS: Möjligheten att anmäla intresse för Särskilt anställningsstöd upphörde den 1 maj, 2018. Stödet har ersatts av Introduktionsjobb.

Faktablad om särskilt anställningsstöd
Kontroll inför beslut om anvisning