Nystartsjobb - när du anställer personer som varit utan arbete en längre tid

Vill du anställa en person som har varit arbetslös länge eller är nyanländ i Sverige har du möjlighet att få ekonomiskt stöd som motsvarar arbetsgivaravgiften. Vi ser till varje individ och vill underlätta för företag att tänka i nya banor. Tillsammans hittar vi lösningar som skapar rätt förutsättningar för din kommande anställning.


Anställ den som

 • är 20 till 25 år och varit utan arbete i mer än 6 månader.
 • är 26 år eller äldre och varit utan arbete mer än 12 månader.

Om anställningen

 • Anställ på hel- eller deltid, tillsvidare, provanställning eller tidsbegränsat.
 • För att tim- och behovsanställning ska beviljas behöver du garantera en viss tjänstgöringsgrad och period.
 • Beslut om stöd för nystartsjobb kan vara högst ett år i taget.
 • Lagen om anställningsskydd (LAS) gäller för den som är anställd med nystartsjobb.

Checklista när du ansöker om nystartsjobb

 • Ange kollektivavtal eller bifoga försäkringsbevis.
 • Se över dina försäkringsavtal.
 • Ta reda på personuppgifter till den du ska anställa.
 • Beskriv arbetsuppgifterna utförligt.
 • Företaget ska vara registrerat som arbetsgivare hos Skatteverket.
 • Företaget får inte ha skulder eller betalningsanmärkningar.

Mer information

Fakta om nystartsjobb
Kontroll inför beslut om anvisning
Meddela förändring
Ansök om förlängning