Nystartsjobb - när du anställer personer som varit utan arbete en längre tid

Vill du anställa en person som har varit arbetslös länge eller är nyanländ i Sverige? Då har du möjlighet att få ekonomiskt stöd som lägst motsvarar summan av arbetsgivaravgiften. Vi ser till varje individ och vill underlätta för företag att tänka i nya banor. Tillsammans hittar vi lösningar som skapar rätt förutsättningar för din kommande anställning.
Här kan du ansöka om nystartsjobb när du redan har en person i åtanke. Vill du förlänga ett pågående nystartsjobb ansöker du om förlängning.


Anställ den som

 • har fyllt 20 men inte 25 år och som har varit utan arbete på heltid i minst 6 av de senaste 9 månaderna.
 • har fyllt 25 år eller mer och varit utan arbete mer än 12 månader.

Om anställningen

 • Anställ på hel- eller deltid, tillsvidare, provanställning eller tidsbegränsat.
 • Beslut om stöd för nystartsjobb kan vara högst ett år i taget.
 • Lagen om anställningsskydd (LAS) gäller för den som är anställd med nystartsjobb och lönen ska överensstämma med branschens kollektivavtal.
 • Företaget ska vara registrerat som arbetsgivare hos Skatteverket.
 • Företaget får inte ha skulder eller betalningsanmärkningar.
 • Företaget betalar ut lönen elektroniskt under hela stödperioden.

Checklista inför din ansökan

 • Bifoga kopia av försäkringsbevis eller ange kollektivavtal.
 • Läs om vilka försäkringar som du behöver ordna i faktabladet. 
 • Ta reda på personnummer och kontaktuppgifter till den du ska anställa.
 • Beskriv arbetsuppgifterna som ingår i jobbet.

Vad händer efter ansökan?

 • Vi kontrollerar att ditt företag uppfyller de kriterier som krävs för att få anställa med nystartsjobb.
 • Vi kommer sedan överens med dig om uppföljning och fortsatt kontakt.
 • När du fått vårt beslut, blir du även informerad om hur du får din ersättning utbetald.

Räkna ut ersättning och se hur mycket du kan få i ekonomiskt stöd om du anställer någon med Nystartsjobb.

Se alla våra anställningsstöd

Mer information

Fakta om nystartsjobb
Kontroll inför beslut om anvisning
Meddela förändring

Ansök via pdf
Ansök om förlängning via pdf
Så begär du ersättning