Nystartsjobb - när du anställer personer som varit utan arbete en längre tid

Kundservice

Du har möjlighet att få ekonomiskt stöd om du anställer en person som har varit arbetslös länge eller någon är nyanländ i Sverige.  Du kan ansöka om nystartsjobb när du har en person i åtanke, eller så kan du förlänga ett pågående nystartsjobb. Bidraget motsvarar lägst summan av arbetsgivaravgiften.Loading...

Du kan anställa en person som:

 • Är mellan 20 och 25 år som har varit utan arbete på heltid minst 6 av de senaste 9 månaderna.
 • Fyllt 25 år och varit utan arbete mer än 12 av de senaste 15 månaderna.

Vilka anställningsformer gäller ersättningen för?

Ersättningen gäller för tillsvidareanställningar och tidsbegränsade anställningar. Den gäller även för anställningar på deltid.

Vad krävs av mig som arbetsgivare?

Du måste vara registrerad i Skatteverkets arbetsgivarregister och redovisa skatt och arbetsgivaravgifter till Skatteverket.

 • Att du betalar ut lönen elektroniskt under hela stödperioden.
 • Inte ha näringsförbud eller skatteskulder som lämnats till Kronofogden.
 • Inga betydande betalningsanmärkningar.

Hur får jag ersättningen?

Du lämnar in arbetsgivardeklarationen till Skatteverket varje månad. Vi hämtar uppgifterna direkt från Skatteverket.

Ersättningen får du genom kreditering av organisationens eller företagets skattekonto. Ersättningen beräknas på de uppgifter som du lämnat i arbetsgivardeklarationen.

Checklista inför din ansökan

 • Kontrollera att lönen är enligt kollektivavtal i branschen.
 • Läs på om alla detaljer i faktabladet.
 • Samla alla kontaktuppgifter och personnummer till den du ska anställa.
 • Beskriv arbetsuppgifterna som ingår i jobbet.

Vad händer efter ansökan?

 • Vi kontrollerar att ditt företag uppfyller de kriterier som krävs för att få anställa med nystartsjobb.
 • Vi kommer sedan överens med dig om uppföljning och fortsatt kontakt.
 • När du fått vårt beslut, blir du även informerad om hur du får din ersättning utbetald.

Se alla våra anställningsstöd

Mer information

Fakta om nystartsjobb
Kontroll inför beslut om anvisning
Meddela förändring

Ansök via pdf
Ansök om förlängning via pdf
Så begär du ersättning