Nystartsjobb - när du anställer personer som varit utan arbete en längre tid

Vill du anställa en person som har varit arbetslös länge eller är nyanländ i Sverige har du möjlighet att få ekonomiskt stöd som motsvarar arbetsgivaravgiften. Vi ser till varje individ och vill underlätta för företag att tänka i nya banor. Tillsammans hittar vi lösningar som skapar rätt förutsättningar för din kommande anställning.  Anmäl ditt intresse eller ansök smidigt med BankID direkt.  


Anställ den som

 • är 20 till 25 år och varit utan arbete i mer än 6 månader.
 • är 26 år eller äldre och varit utan arbete mer än 12 månader.

Om anställningen

 • Anställ på hel- eller deltid, tillsvidare, provanställning eller tidsbegränsat.
 • För att tim- och behovsanställning ska beviljas behöver du garantera en viss tjänstgöringsgrad och period.
 • Beslut om stöd för nystartsjobb kan vara högst ett år i taget.
 • Lagen om anställningsskydd (LAS) gäller för den som är anställd med nystartsjobb och lönen ska överensstämma med branschens kollektivavtal.
 • Företaget ska vara registrerat som arbetsgivare hos Skatteverket.
 • Företaget får inte ha skulder eller betalningsanmärkningar.

Checklista inför din ansökan

 • Bifoga kopia av försäkringsbevis eller ange kollektivavtal.
 • Läs om vilka försäkringar som du behöver ordna i faktabladet. 
 • Ta reda på personnummer och kontaktuppgifter till den du ska anställa.
 • Beskriv arbetsuppgifterna som ingår i jobbet.

Vad händer efter ansökan?

 • Vi kontrollerar att ditt företag uppfyller de kriterier som krävs för att få anställa med nystartsjobb.
 • Vi kommer sedan överens med dig om uppföljning och fortsatt kontakt.
 • När du fått vårt beslut, blir du även informerad om hur du får din ersättning utbetald.

Mer information

Fakta om nystartsjobb
Kontroll inför beslut om anvisning
Meddela förändring

Ansök via formulär
Ansök om förlängning via formulär 

Så begär du ersättning