Nystartsjobb - när du anställer personer som varit utan arbete en längre tid

Vill du anställa en person som har varit arbetslös länge eller är nyanländ i Sverige? Då har du möjlighet att få ekonomiskt stöd som lägst motsvarar summan av arbetsgivaravgiften. Vi ser till varje individ och vill underlätta för företag att tänka i nya banor. Tillsammans hittar vi lösningar som skapar rätt förutsättningar för din kommande anställning.


Anmäl ditt intresse för nystartsjobb eller ansök direkt med bank-id.  


Anställ den som

 • är mellan 21 och 25 år under det aktuella året, och som har varit utan arbete på heltid i minst 6 av de senaste 9 månaderna.
 • är 26 år eller äldre och varit utan arbete mer än 12 månader.

Om anställningen

 • Anställ på hel- eller deltid, tillsvidare, provanställning eller tidsbegränsat.
 • Beslut om stöd för nystartsjobb kan vara högst ett år i taget.
 • Lagen om anställningsskydd (LAS) gäller för den som är anställd med nystartsjobb och lönen ska överensstämma med branschens kollektivavtal.
 • Företaget ska vara registrerat som arbetsgivare hos Skatteverket.
 • Företaget får inte ha skulder eller betalningsanmärkningar.

Checklista inför din ansökan

 • Bifoga kopia av försäkringsbevis eller ange kollektivavtal.
 • Läs om vilka försäkringar som du behöver ordna i faktabladet. 
 • Ta reda på personnummer och kontaktuppgifter till den du ska anställa.
 • Beskriv arbetsuppgifterna som ingår i jobbet.

Vad händer efter ansökan?

 • Vi kontrollerar att ditt företag uppfyller de kriterier som krävs för att få anställa med nystartsjobb.
 • Vi kommer sedan överens med dig om uppföljning och fortsatt kontakt.
 • När du fått vårt beslut, blir du även informerad om hur du får din ersättning utbetald.

Mer information

Fakta om nystartsjobb
Kontroll inför beslut om anvisning
Meddela förändring

Ansök via pdf
Ansök om förlängning via pdf
Så begär du ersättning