Moderna beredskapsjobb i staten

OBS: Arbetsförmedlingen inför stopp på anvisningar till extratjänster och moderna beredskapsjobb från och med den 1 januari 2019. Det som en följd av den statsbudget som riksdagen beslutade om den 12 december. Läs mer här

----
Moderna beredskapsjobb erbjuder ekonomiskt stöd åt myndigheter som vill ha extra resurser till att utföra uppdrag som ligger utanför ordinarie arbetsuppgifter. Samtidigt får den anställde nya erfarenheter och referenser som ökar möjligheten att få jobb efter tiden på moderna beredskapsjobb.


Lärarassistant inom vård och omsorg
Loading...

Hur går det till?

Steg 1 - Skapa en kravprofil med arbetsuppgifter

Steg 2 - Anmäl beredskapsjobbet och skicka in kravprofilen till oss

Steg 3 - Ni blir kontaktade av oss för vidare dialog om matchning och urval.

Steg 4 - Vi hittar lämpliga kandidater som sedan söker direkt till er. Det finns även möjlighet att ordna en rekryteringsträff genom oss.

Steg 5- Ni väljer kandidat och en överenskommelse görs mellan er och Arbetsförmedlingen.

Vilka arbetsuppgifter kan erbjudas?

Det är ni själva som bestämmer arbetsuppgifterna. Om du behöver hjälp kan du ta del av följande guider:

Tips på att välja arbetsuppgifter till moderna beredskapsjobb
Tips på hur man skapar en kravprofil

Vem får man anställa?

Stödet riktar sig till långtidsarbetslösa och nyanlända personer som är inskrivna hos oss. Vi hittar lämpliga kandidater och informerar dem om jobbet. Det är sedan upp till kandidaterna att söka beredskapsjobbet.

Hur stort är anställningsstödet?

Anställningsstödet är 100 procent av den bidragsgrundande lönekostnaden (kontant bruttolön inklusive sjuklön och semesterlön samt avgifter som skall betalas enligt socialavgiftslagen och lagen om allmän löneavgift) upp till ett tak om 20 000 kronor per månad för en heltidsanställning. Det finns även möjlighet att få ersättning för handledning.
Läs mer i frågor och svar

Mer information

Frågor och svar
Faktablad om Moderna beredskapsjobb i staten (pdf)