Lönebidrag – när du anställer personer med nedsatt arbetsförmåga på grund av funktionsnedsättning

Kundservice

Du kan söka lönebidrag när du anställer en person med nedsatt arbetsförmåga. Då kan vi stå för en del av lönen under en period. Lönebidraget är till för att kompensera för anpassningar som kan behövas på arbetsplatsen. Nivån på bidraget beror på vilken anpassning och stöd personen behöver.


Anställ den som

 • har nedsatt arbetsförmåga på grund av  funktionsnedsättning, till exempel en begränsad rörelseförmåga eller psykisk ohälsa.

Om anställningen

 • Tillsammans tar vi fram en plan för att öka den anställdas arbetsförmåga.
 • Den anställda ska ha kollektivavtalsenlig lön och andra förmåner som i väsentliga delar är likvärdiga kollektivavtalet i branschen.

Det finns tre former av lönebidrag

 • Lönebidrag för utveckling i anställning
  Bidrag för att en person ska pröva på ett yrke eller kunna gå en utbildning.
 • Lönebidrag för anställning
  Bidrag för att anpassa arbete och arbetsplats för en anställd.
 • Lönebidrag för trygghet i anställning
  Långvarigt stöd för att en anställd ska kunna behålla sitt jobb.

Vi gör en bedömning

Nivån på lönebidraget påverkas av lönekostnaden och arbetsförmågan hos den du vill anställa. Tillsammans med dig och den anställda gör vi en bedömning av arbetsförmågan. Du kan få bidrag för den del av lönekostnaden som inte är högre än en bruttolön på 19 100 kronor per månad för heltid. Det finns även möjlighet för dig att få ett utvecklingsbidrag för utvecklingsinsatser.

Se alla våra anställningsstöd

Mer information

Faktablad om lönebidrag för utveckling i anställning
Faktablad om lönebidrag för anställning
Faktablad om lönebidrag för trygghet i anställning
Kontroll inför beslut om anvisning