Få ditt företag att växa och gör skillnad med Introduktionsjobb

Kundservice

När du anställer någon som är nyanländ, eller som har varit utan arbete länge, kan du få ekonomiskt stöd. Få ditt företag att växa med Introduktionsjobb.

Två unga personer i ett bibliotek.

Introduktionsjobb kan ge dig ekonomisk hjälp när du anställer en person som har varit borta länge från arbetslivet, är ung, eller är ny i Sverige.

Loading...

Vi vet att du som företagare vill växa och förbättra din lönsamhet. Men vi vet också att det finns en ambition att ta socialt ansvar.

Med Introduktionsjobb får du chans att växa dig starkare samtidigt som du gör skillnad.

Stödet lämpar sig utmärkt när du exempelvis behöver rekrytera i bristyrken. Personen som du väljer att anställa kan kombinera sin tid i ditt företag med utbildning som möter ditt behov som arbetsgivare.

Se alla våra anställningsstöd

Anställ den som

  • deltar i jobb- och utvecklingsgarantin eller
  • har fyllt 20 år och som deltagit i Jobbgarantin för ungdomar i minst 200 ersättningsdagar eller
  • har fyllt 20 år och är nyanländ.

Om anställningen

  • Stödet gäller för anställning som på hel- eller deltid, tillsvidare eller tidsbegränsat.

Vad är jobb- och utvecklingsgarantin?

Den som har varit utan arbete en längre tid och behöver hjälp att komma tillbaka till arbetslivet kan delta i jobb- och utvecklingsgarantin. Personen kan då exempelvis få hjälp med att ordna arbetspraktik, arbetsträning, utbildning eller starta eget företag.

Vad är jobbgarantin för ungdomar?

Den som är under 25 år och som varit arbetslös och inskriven som arbetssökande på arbetsförmedlingen i minst 90 dagar kan erbjudas deltagande i jobbgarantin för ungdomar. Deltagaren kan då exempelvis få hjälp med vägledning mot jobb eller utbildning, yrkesorientering och att ordna arbetspraktik, arbetsträning, utbildning eller starta eget företag.

Vem räknas som nyanländ?

  • Har fått uppehållstillstånd inom de senaste 36 månaderna.
  • Har ett uppehållskort och är familjemedlem till en EU/EES-medborgare.
  • Deltar i arbetsmarknadspolitik insats inom lagen om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare.
  • Är arbetslös och någon gång under de senaste 12 månaderna varit anvisad till programmet för etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare.
  • Har fyllt 20 år.
  •  Är inskriven på Arbetsförmedlingen.

Mer information

Faktablad om introduktionsjobb (PDF)