Instegsjobb - när du anställer en nyanländ person

Vill du anställa en person som är ny i Sverige? Då har du möjlighet att få ekonomiskt stöd, i vissa fall upp till 80 procent av lönen. Stödet finns till för att underlätta för nyanlända att komma in på arbetsmarknaden och samtidigt kunna studera svenska.


OBS: Möjligheten att anmäla intresse för Instegsjobb upphörde den 1 maj, 2018. Stödet har ersatts av Introduktionsjobb.

Anställ den som

  • har fått uppehållstillstånd inom de senaste 36 månaderna.
  • har ett uppehållskort och är familjemedlem till en EU/EES-medborgare.
  • har en pågående etableringsplan enligt lagen om etableringsinsatser för vissa nyanlända personer.
  • har fyllt 20 år.
  • är inskriven på Arbetsförmedlingen.

Om anställningen

  • Du kan anställa på hel- eller deltid, tillsvidare, provanställning eller tidsbegränsat.
  • För att tim- och behovsanställning ska beviljas behöver du kunna garantera en specifik tjänstgöringsgrad och period.
  • Du får ersättning för handledning.
  • En period med anställningsstöd är i regel ett år, med möjlighet till förlängning i ytterligare ett år.

Mer information


Fakta om instegsjobb
Kontroll inför beslut