Ändring av taknivåer för anställningsstöd

Regeringen har beslutat om ändringar i ersättningsnivåer för flera subventionerade anställningar. Förändringarna träder i kraft 1 november 2017.

De subventionerade anställningar som berörs av förändringen är:

  • Instegsjobb
  • Särskilt anställningsstöd
  • Extratjänst
  • Nystartsjobb
  • Lönebidrag för anställning
  • Lönebidrag för utveckling i anställning
  • Lönebidrag för trygghet i anställning
  • Skyddat arbete hos offentlig arbetsgivare

De nya ersättningsnivåerna

Instegsjobb
Dagsersättningen kommer att höjas från 800 kronor per dag till 970 kronor per dag.

Särskilt anställningsstöd
Dagsersättningen kommer att höjas från 890 kronor per dag till 970 kronor per dag. En sänkning av bidragsprocenten kommer att ske från 85 procent till 80 procent.

Extratjänst
Dagsersättningen kommer att höjas från 1 140 kronor per dag till 1 213 kronor per dag.

Nystartsjobb
Taket för den del av bruttolönen (inklusive till exempel sjuklön, semesterlön och vissa skattepliktiga förmåner) som stödet utbetalas för, sänks från 22 000 kronor per månad för heltidsanställning till 20 000 kronor per månad. Vid deltidsanställning minskas ersättningen proportionellt.

Lönebidrag och skyddat arbete hos offentlig arbetsgivare
Endast den del av bruttolönen som vid heltidsarbete uppgår till som mest 18 300 kronor per månad och de avgifter och premier som är hör till denna del, ska läggas till grund för bidrag. Bruttolönen som läggs till grund för bidrag kommer att öka från 17 100 kronor per månad till 18 300 kronor per månad. Vid deltidsarbete ska bidraget minskas i förhållande till arbetstiden.

Vilka beslut omfattas av regeländringarna?

Nya beslut och beslut om förlängning som sker från 1 november 2017 omfattas av regeländringen.

Beslut som fattas före 1 november 2017 påverkas inte av förändringen utan löper vidare till det är dags för en eventuell förlängning.