Våra olika anställningsstöd

När du vill anställa personer som står långt ifrån arbetsmarknaden kan du få ekonomiskt stöd av oss. Anställer du exempelvis en nyanländ kan stödet instegsjobb ersätta en del av lönen. Anställer du en person med en funktionsnedsättning kan lönebidrag hjälpa dig att genomföra anpassningar som behövs på arbetsplatsen.