Våra olika anställningsstöd

När du vill anställa personer som står långt ifrån arbetsmarknaden kan du få ekonomiskt stöd av oss. Anställer du exempelvis en person med en funktionsnedsättning kan lönebidrag hjälpa dig att genomföra anpassningar som behövs på arbetsplatsen.