Stöd för olika livssituationer

Se allas möjligheter och förmågor i din rekrytering. Det finns olika anställningsstöd som passar människor i olika situationer. Med vår hjälp kan du snabbare anställa arbetskraft och göra en samhällsinsats.