Kandidater som passar för våra stöd

Se allas möjligheter och förmågor i din rekrytering. Du kan få ekonomiskt stöd när du anställer kandidater som befinner sig i olika livssituationer.